Rosina ES dalībvalstīm pakāpeniski atvieglot ceļošanas pasākumus

 
©Pixabay

Tā kā epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņas paātrinās visā Eiropas Savienības (ES), Eiropas Komisija ierosina dalībvalstīm pakāpeniski atvieglot ceļošanas pasākumus, tostarp jo īpaši attiecībā uz ES digitālā "Covid" sertifikāta turētājiem.

Kā aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā, EK ir ierosinājusi atjaunināt kopējos kritērijus attiecībā uz riska apgabaliem un ieviest ārkārtas apstākļos izmantojamu procedūru, lai risinātu jautājumu par bažas raisošu vai uzmanību prasošu jaunu vīrusa variantu izplatību. Priekšlikumā ir iekļauti arī īpaši noteikumi attiecībā uz bērniem, lai nodrošinātu ceļojošo ģimeņu vienotību, un standarta derīguma termiņš attiecībā uz testiem.

Galvenie atjauninājumi vienotajā pieejā attiecībā uz ceļošanas pasākumiem ES iekšienē, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) publicēto ar krāsu kodiem iezīmēto karti.

Pilnībā vakcinētas personas, kurām ir vakcinācijas sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam "Covid" sertifikātam, pēc 14 dienām pēc pēdējās devas saņemšanas būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu vai karantīnas prasības. Šim noteikumam būtu jāattiecas arī uz pārslimojušām personām, kuras ir saņēmušas vienu devu no divu devu vakcīnas.

Ja dalībvalstis pieņem vakcinācijas apliecinājumu, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, arī citās situācijās, piemēram, pēc pirmās devas divu devu sērijā, tām ar tādiem pašiem nosacījumiem būtu jāpieņem arī Covid-19 vakcīnas vakcinācijas sertifikāti.

Pārslimojušās personas, kurām ir sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam "Covid" sertifikātam, būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu vai karantīnas prasības pirmās 180 dienas pēc pozitīva PĶR testa.

Personas, kurām ir derīgs testa sertifikāts, kas atbilst ES digitālajam "Covid" sertifikātam, būtu jāatbrīvo no iespējamām karantīnas prasībām. EK ierosina testu standarta derīguma termiņu: 72 stundas attiecībā uz PĶR testiem un 48 stundas attiecība uz ātrajiem antigēna testiem, ja to akceptē dalībvalsts.

Dalībvalstīm būtu no jauna jāievieš ceļošanas pasākumi attiecībā uz vakcinētām un pārslimojušām personām, ja epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās vai ja ir ziņots par bažas raisošu vai uzmanību prasošu vīrusa variantu plašu izplatību.

Tādu prasību precizēšana un vienkāršošana, ko noteikušas dalībvalstis, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas procesu. Ceļotājiem no zaļajiem apgabaliem ierobežojumu nav. Savukārt ceļotājiem no oranžajiem apgabaliem dalībvalstis varētu pieprasīt veikt testu pirms izbraukšanas - ātro antigēna testu vai PĶR.

Ceļotājiem no sarkanajiem apgabaliem dalībvalstis varētu pieprasīt ceļotājiem ievērot karantīnu, izņemot gadījumus, kad viņi ir veikuši testu pirms izbraukšanas - ātro antigēna testu vai PĶR. Savukārt ceļotājiem no tumši sarkanajiem apgabaliem būtu stingri jāatturas no nebūtiskiem ceļojumiem. Testēšanas un karantīnas prasība paliek spēkā.

Lai nodrošinātu ģimenes vienotību, nepilngadīgie, kuri ceļo kopā ar vecākiem, būtu jāatbrīvo no karantīnas prasības, ja vecākiem nav jāievēro karantīna, piemēram, vakcinācijas dēļ. Bērni, kuri jaunāki par 6 gadiem, arī būtu jāatbrīvo no testēšanas saistībā ar ceļošanu.

EK ierosina pielāgot Eiropas Slimību un profilakses centra (ECDC) kartes robežvērtības, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un progresu vakcinācijas jomā. Attiecībā uz apgabaliem, kas iezīmēti oranžā krāsā, tiek ierosināts palielināt 14 dienu kumulatīvo paziņoto Covid-19 gadījumu rādītāju no 50 līdz 75. Tāpat attiecībā uz sarkanajiem apgabaliem priekšlikumā ir paredzēts koriģēt robežvērtību diapazonu no pašreizējiem 50-150 gadījumiem uz 75 līdz 150 gadījumiem.

Turklāt EK aicina turpināt centienus, lai nodrošinātu ES digitālā "Covid" sertifikāta raitu ieviešanu. Šajā nolūkā dalībvalstīm pēc iespējas būtu jāizmanto esošās iespējas saskaņā ar valstu tiesību aktiem, lai sāktu izdot ES digitālos "Covid" sertifikātus jau pirms pamatā esošās regulas piemērošanas sākuma 1.jūlijā. Ja valsts tiesību aktos ir paredzēta Covid-19 sertifikātu verifikācija, ES digitālā "Covid" sertifikāta turētāji ceļošanas laikā tos jau varētu izmantot.

EK atbalstīs šo procesu, 1.jūnijā ieviešot ES digitālā "Covid" sertifikāta centrālo daļu - ES vārteju, kurā glabājas publiskās atslēgas, kas nepieciešamas ES digitālā "Covid" sertifikāta verifikācijai. Ņemot vērā to, ka ES vārtejā nenotiek apmaiņa ar persondatiem, dalībvalstis jau varētu izmantot tās funkcionalitāti.

EK otrdien iesniegtais priekšlikums nodrošina arī saskanību ar noteikumiem par nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, kurus ES Padome atjaunināja 2021.gada 20.maijā.

EK 2020.gada 3.septembrī pieņēma priekšlikumu ES Padomes ieteikumam par to, kā nodrošināt, ka brīvu pārvietošanos ierobežojoši pasākumi, ko dalībvalstis pieņem koronavīrusa pandēmijas dēļ, tiek koordinēti un skaidri paziņoti ES līmenī.

2020.gada 13.oktobrī ES dalībvalstis, pieņemot ES Padomes ieteikumu, apņēmās uzlabot koordināciju un informācijas apmaiņu. ES Padome 2021.gada 1.februārī pieņēma pirmo atjauninājumu ES Padomes ieteikumam, ar ko riska apgabalu kartēšanas nolūkos ieviesa jaunu krāsu - "tumši sarkanu" - un noteica stingrākus pasākumus, ko piemēro ceļotājiem no augsta riska apgabaliem.

Eiropas Parlaments (EP) un ES Padome 2021.gada 20.maijā panāca provizorisku politisku vienošanos ieviest ES digitālo "Covid" sertifikātu, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES. ES digitālais "Covid" sertifikāts arī palīdzēs atvieglot pašlaik spēkā esošo pārvietošanās brīvības ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu. Politisko vienošanos apstiprināja ES Padomes Pastāvīgo pārstāvju komiteja un Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

ES Padome 2021.gada 20.maijā grozīja ieteikumu par nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, atvieglojot ierobežojumus nebūtiskiem ceļojumiem uz ES, jo īpaši attiecībā uz vakcinētiem trešo valstu valstspiederīgajiem. ES Padome arī palielināja jaunu inficēšanās gadījumu skaita robežvērtību, ko izmanto, lai noteiktu to trešo valstu sarakstu, no kurām būtu jāatļauj nebūtiski ceļojumi.

Eiropas līderi 24.maija un 25.maija sanāksmē aicināja līdz jūnija vidum pārskatīt ES Padomes ieteikumu par ceļošanu ES, lai atvieglotu brīvu pārvietošanos ES. Šodienas priekšlikums ir turpinājums šim pieprasījumam.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!