No valsts budžeta prasa papildus 39 tūkstošus eiro Levita pensijai

Egils Levits © Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Valdība rīt skatīs jautājumu par par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošināt likuma “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10. panta pirmās daļas 1. apakšpunktā norādītās sociālās garantijas personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu.

Likums “Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” noteic, ka, atstājot Valsts prezidenta amatu, persona, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, saņem no valsts sociālās un citas garantijas. Viena no sociālajām garantijā ir ikmēneša pensija 85 procentu apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma. Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, tiek nodrošinātas sociālās un citas garantijas” 2. punktā paredzēts, ka atbildīga par sociālo un citu garantiju nodrošināšanu personai, kas ieņēma Valsts prezidenta amatu, ir Valsts prezidenta kanceleja.

Lai nodrošinātu personai, kas ieņēma Valsts prezidenta amatu, ikmēneša pensiju 85 procentu apmērā no Valsts prezidenta mēneša atalgojuma no 8. jūlija līdz 31. decembrim papildu nepieciešams finansējums 39 078 euro apmērā,
Izvērtējot Valsts prezidenta kancelejai 2023. gadā pieejamos finanšu līdzekļus, konstatēts, ka tie nav pietiekami minētās sociālās garantijas nodrošināšanai normatīvajos aktos paredzētajā apmērā, vēsta likumprojekta anotācija.