ZZS: Premjeram jāatvainojas Pūces vietā Ikšķiles un citu novadu iedzīvotājiem

 
©Vladislavs Proškins/F64 Photo Agency

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) valde sēdē lēmusi aicināt valdības vadītāju, K.Kariņam personīgi atvainoties Ikšķiles un citu novadu iedzīvotājiem, pret kuriem viņa vadītā Ministru kabineta loceklis - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce administratīvi teritoriālās reformas (ATR) tā saucamo konsultāciju laikā rīkojies prettiesiski un nedemokrātiski, nepamatoti vēršoties policijā un iesaistot Ģenerālprokuratūru. Šāda rīcība pašvaldības un iedzīvotājus ir iebaidījusi, liedzot tiem paust viedokli pašvaldību organizētās aptaujās.

Tāpat ZZS uzskata, ka valdības vadītājam K.Kariņam jāpieprasa ministra J.Pūces detalizēts paskaidrojums par iztērētajiem līdzekļiem gandrīz 40 000 eiro apmērā, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) esot tērējusi par “konsultācijām” ar sabiedrību, lai skaidrotu ATR pamatotību.

Satversmes tiesa, atzīstot par Satversmes 1.pantam neatbilstošu J.Pūces rīkojumu par Ikšķiles novada iedzīvotāju aptaujas nolikuma darbības apturēšanu, apstiprinājusi gan Ikšķiles pašvaldības, gan pašvaldību tiesību ekspertu sākotnēji pausto - ministram nav taisnība. Vēl vairāk - J.Pūces rīcība bijusi ne tikai nelikumīga, bet arī neētiska un daudzu pilsoņu tiesību un cieņu aizskaroša. Satversmes tiesa norādījusi, ka valdības un pašvaldību attiecības ir veidojamas dialoga formā, ievērojot labas ticības principu un savstarpējo cieņu, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldību un resursu izmantošanu.

Ministru kabineta iekārtas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka katrs Ministru kabineta loceklis ir politiski atbildīgs par savu rīcību. Ņemot vērā, ka J.Pūce savā attieksmē pārkāpumus nesaskatot un negrasās sabiedrībai atvainoties, tas būtu jādara valdības vadītājam.

Pašvaldības pamatuzdevums ir iedzīvotāju interešu pārstāvība, kas realizējama, uzklausot iedzīvotāju viedokļus un priekšlikumus. Tā rīkojās arī Ikšķiles un citas pašvaldības, kas, uzzinot par J.Pūces pašvaldību reformu idejām, sāka organizēt iedzīvotāju aptaujas. Aptaujas apturēšanas process Ikšķilē bija pazemojošs. Ikšķiles pašvaldības vadītāja Induļa Trapiņa virzienā tika raidīti apvainojumi, nosaucot to par “Ikšķiles pašvaldības nepamatotu, histērisku reakciju”, aptauja saukta par pretlikumīgu ar tiesiskām sekām, tādējādi netieši iebiedējot citas pašvaldības, kuras arī plānoja šādu iedzīvotāju iesaisti. Līdz šim saistībā ar novadu reformu bieži vērojama antidemokrātiska rīcība, tādēļ uzskatām, ka valdības vadītājam iedzīvotājiem ir vismaz jāatvainojas”, pauž ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Pret Ikšķiles pašvaldību pagājušā gada maijā ministrs J.Pūce vērsās Valsts policijā, lai pārbaudītu, vai Ikšķiles iedzīvotāju aptaujas īstenošanai netiekot lietots pašvaldības budžets. Tajā pašā laikā pagājušajā nedēļā Valsts kontrole (VK) nāca klajā ar secinājumiem par iespējamiem pārkāpumiem VARAM rīcībā, organizējot tikšanos ar sabiedrību par ATR. VK ieskatā VARAM tērētie 39 891 eiro izlietoti izšķērdīgi, tāpēc arī par šo faktu ZZS aicina Ministru kabineta vadītāju no viņa pārstāvētās valdības locekļa J.Pūces pieprasīt detalizētu skaidrojumu par iztērēto līdzekļu pamatotību.

Jāatgādina ka uz ministra J.Pūces virzītās administratīvi teritoriālās reformas neatbilstību demokrātiskiem principiem norādījuši arī Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas eksperti, aicinot Latvijas valdību un Saeimu atlikt reformu līdz tiks nodrošinātas godīgas, efektīvas konsultācijas ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. Eiropas Padomes eksperti ziņojumā secināja, ka administratīvi teritoriālās reformas procesā konsultācijas ar iedzīvotājiem un pašvaldībām nav bijušas atbilstošas un savlaicīgi veiktas, bet gan formālas, tādējādi pārkāpjot Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Tā vietā, lai mudinātu organizēt neformālas aptaujas, lai novērtētu iedzīvotāju uzskatus, VARAM kavēja un dažos gadījumos pat aizliedza aptaujas, uzsvēra Eiropas Padomes Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komiteja.