Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Pasaulē

Latviešu skolas Kanādā saņems mācību materiālus no Latvijas

Oktobrī un novembrī Latvijas vēstnieks Kanādā Juris Audariņš pasniegs mācību materiālus Kanādas latviešu skolām Otavā, Toronto un Hamiltonā.

Mācību līdzekļi paredzēti latviešu valodas apguves veicināšanai sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem, un to vidū ir gan mācību grāmatas, gan darba burtnīcas, didaktiskie materiāli un metodiskie ieteikumi skolotājiem. Materiālu vidū ir arī krāsaini Latvijas sākumskolas bērnu rakstu un zīmējumu krājumi par latviešu valodu „Mana valoda ir mans gods” un „Iededzies par savu tautu, valsti un valodu”.

Otavas latviešu skolai mācību materiāli tiks pasniegti skolas nodarbības laikā 21.oktobrī Otavas latviešu Miera draudzes namā. Savukārt Toronto un Hamiltonas skolām vēstnieks grāmatas iecerējis dāvināt 18.novembra valsts svētku pasākumu laikā Toronto Latviešu centrā, kad vairāki skolnieki, kuri šogad jauniešu projekta „Sveika, Latvija” ietvaros viesojās Latvijā, stāstīs par tur piedzīvoto.

Toronto darbojas trīs latviešu skolas, kurās kopā mācās vairāk nekā 100 bērnu, Otavā un Hamiltonā ir pa vienai latviešu skolai. Paralēli mācībām Otavas latviešu skolā katru piektdienas vakaru Miera draudzes namā tiek organizētas nodarbības „Mēs mācāmies latviski” latviešu izcelsmes bērniem vecumā no diviem līdz desmit gadiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Nodarbību laikā bērniem tiek mācīta latviešu valoda, rotaļas un dziesmas.

Mācību materiāli Kanādas latviešu skolām ir sarūpēti, sadarbojoties Latvijas Ārlietu ministrijai, Latviešu valodas aģentūrai un Latvijas vēstniecībai Kanādā.