Būs izmaiņas Covid-19 sertifikātu sistēmā

© Romāns Kokšarovs/F64

Pašlaik, ceļojot Eiropas Savienībā, nav jāaizpilda pasažiera lokalizācijas veidlapa vai jāuzrāda derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju, Covid-19 pārslimošanu vai negatīvu testa rezultātu, tomēr valdība no tā negrasās atteikties. Pastāv iespēja, ka kāda valsts, mainoties epidemioloģiskajai situācijai, šādu sertifikātu varētu atkal pieprasīt. Veselības ministrijā stāsta, ka jau tagad ir vairākas ne Eiropas Savienības valstis, kuras ieceļojot šādu dokumentu prasa.

Valdība šonedēļ plānojusi lemt, kā tad turpmāk sagatavotu, izsniegtu, apturētu vai pārbaudītu digitālo Covid-19 sertifikātu. Savukārt Pasaules veselības organizācija strādā pie pasaules digitālā vakcinācijas sertifikāta.

Sadarbspējīgo sertifikātu idejiski saglabās

Epidemioloģiskās drošības likums paredz, ka valdībai ir jānosaka kārtība, kādā pieprasa, sagatavo, izsniedz, aptur, anulē, atjauno, pārbauda un izmanto Covid-19 sadarbspējīgos vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātus, jo saskaņā ar šo likumu personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, to pārslimojušas vai kurām veiktie Covid-19 testi ir negatīvi, ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt sadarbspējīgu sertifikātu. Valdība šonedēļ plānojusi izlemt par jauno kārtību, kā šādus sertifikātus izsniegt.

Digitālais Covid-19 sertifikāts visā Eiropas Savienībā sāka darboties 2021. gada 1. jūlijā. Tas atviegloja ceļošanu Eiropā pandēmijas laikā, apliecinot vakcināciju, negatīvu testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanu, un to atzina visas 27 dalībvalstis. Kopš 2022. gada februāra pārslimošanas sertifikātus sāka izdot, pamatojoties arī uz ātrajiem antigēna testiem.

Par Covid-19 sertifikātiem jau sacerēts ne mazums anekdošu, taču jāatgādina, ka sadarbspējīgs sertifikāts - tas ir Eiropas Savienībā vienots digitāls vai papīra formas apliecinājums tam, ka persona ir pilnībā vakcinēta vai ir pārslimojusi Covid-19 vai personai ir veikts Covid-19 tests un tā rezultāts ir negatīvs.

Eiropas regula atcelta

Veselības ministrijā skaidro, ka 2022. gada beigās Eiropā tika atjaunināti ceļošanas ieteikumi un tika atcelti ceļošanas ierobežojumi. Saskaņā ar jaunajiem ieteikumiem dalībvalstīm nevajadzētu noteikt nekādus ceļošanas ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, tomēr ieteikumos tika saglabāti vairāki aizsardzības pasākumi epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā. Ja dalībvalsts uzskata, ka epidemioloģiskās situācijas būtiskas pasliktināšanās dēļ ir nepieciešami brīvas pārvietošanās ierobežojumi, vienīgā prasība, ko šajos ierobežojumos var paredzēt, ir prasība, lai ceļotājiem būtu derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts. Personām, kurām sertifikāta nav, varētu pieprasīt, lai tās pirms vai pēc ierašanās valstī veiktu testēšanu.

ES digitālā sertifikāta regula stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā un bija spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Atsevišķas valstis sertifikātu var pieprasīt Pašlaik, ceļojot Eiropas Savienības teritorijā, nav jāaizpilda ne pasažiera lokalizācijas veidlapa, ne jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanu. Tomēr, kā norāda Veselības ministrijā, jāņem vērā, ka atsevišķas valstis (piemēram, Filipīnas, Indonēzija, Tonga) var pieprasīt Covid-19 sertifikātus, ieceļojot valstī, un tas var mainīties atkarībā no aktuālās epidemioloģiskās situācijas reģionā. Valstu skaits, kas var pieprasīt Covid-19 sertifikātu, var arī palielināties. Naudu par to neprasīs

Jaunā kārtība noteiks, ka sadarbspējīgo vakcinācijas sertifikātu izsniegs par katru saņemto vakcīnas devu pret Covid-19. Pārslimošanas sertifikātu izsniegs, ja persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju un kopš pirmā pozitīvā RNS testa parauga ņemšanas datuma ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 180 dienas. Savukārt testēšanas sertifikātu izsniegs, ja personai ir veikts Covid-19 RNS tests vai arī ātrais antigēna tests, kas veikts ārstniecības personas klātbūtnē, kas var testa rezultātus ievadīt elektroniskajā informācijas sistēmā. Sertifikāts būs sagatavots digitālā formā un būs pieejams www.Covid19sertifikats.lv, un to varēs izdrukāt. Izdruku varēs arī saņemt ārstniecības iestādē, kas veica vakcināciju pret Covid-19.

Sertifikātu izsniegs bez maksas, tomēr ārstniecības iestādei vai citām iestādēm, kuras varēs izdrukāt sertifikātu, būs tiesības iekasēt samaksu, ja viens un tas pats sertifikāts iepriekš jau ticis izsniegts divas reizes. Veidos globālu sertifikātu sistēmu? Tā kā Eiropas regula ir atcelta, jautājums - kāpēc mums vispār domāt un uztraukties par šiem sertifikātiem? Veselības ministrijā informē, ka digitālo Covid-19 sertifikācijas sistēmu pārņem Pasaules veselības organizācija, lai izveidotu globālu sistēmu, kas “palīdzēs aizsargāt iedzīvotājus visā pasaulē no pašreizējiem un turpmākiem veselības apdraudējumiem, tai skaitā pandēmijām”. “Pasaules veselības organizācija pašlaik izstrādā kopīgu risinājumu Covid-19 sertifikātu sistēmai, lai paplašinātu un veidotu visu vakcinācijas datu apmaiņu,” norāda Veselības ministrija. Pašlaik šis risinājums ir izstrādes stadijā, pieejams testēšanai. Tehniskajās darba grupās dalībvalstis ir izteikušas vajadzību pēc jauna regulējuma nepieciešamības, bet par tālāko virzību šajā jautājumā nav informācijas. Provizoriski 2024. gadā būs iespēja pievienoties starptautiskajiem sertifikātiem, un tiek prognozēts, ka šie sertifikāti attieksies uz dažāda veida ceļotāju vakcīnām, tajā skaitā Covid-19. Nākotnē šādus sertifikātus varētu attiecināt uz visām ceļotāju vakcīnām.

Veselība

Latvijas vēža skrīninga programmu efektivitāte uz Eiropas valstu fona ir kritiska. Daudzu citu Eiropas valstu iedzīvotāji no vēža skrīninga iegūst būtiski lielāku ieguvumu, nekā tas ir Latvijā, secināts Veselības ministrijas ziņojumā valdībai.

Svarīgākais