Kovida vakcinācijas kompensācijas tuvojas pusmiljonam

© Depositphotos.com

Zāļu valsts aģentūra līdz šim pieņēmusi lēmumu kompensācijās par Covid-19 vakcinācijas radīto zaudējumu izmaksāt jau vairāk nekā 300 tūkstošus eiro. Divos gadījumos tā ir bijusi maksimālā summa, ko var izmaksāt par smagu veselībai nodarītu kaitējumu vakcīnas dēļ. Zāļu valsts aģentūras izskatīšanā pašlaik ir vēl 25 pieteikumi kompensācijai.

Tā kā valsts budžets vēl šim gadam nav apstiprināts, kārtējās kompensācijas nākas maksāt no Zāļu valsts aģentūras maka. Pašlaik netiek izteiktas prognozes, vai ar Covid-19 vakcinācijas apsīkumu nebūs arī vairāk pieteikumu kompensācijas piešķiršanai, jo to saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu var iesniegt ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc veselības kaitējuma noteikšanas, bet ne vēlāk kā trīs gadus kopš vakcinācijas brīža.

Turpina maksāt kompensācijas

Šonedēļ valdība apstiprināja kārtējo Zāļu valsts aģentūrā pieņemto lēmumu par kompensāciju izmaksu vairākiem iedzīvotājiem saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakņu izraisīto smagu un vidēji smagu kaitējumu veselībai. Zāļu valsts aģentūra ir atbildīgā valsts iestāde, kas izvērtē pieteikumus un lemj par veselībai vai dzīvībai radītā smaga vai vidēji smaga kaitējuma konstatēšanu, kompensācijas apmēra noteikšanu, piešķiršanu un izmaksāšanu saistībā ar vakcīnas pret Covid-19 infekciju blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu veselībai.

Janvārī Zāļu valsts aģentūra izskatīja saņemtos iesniegumus un atbalstīja kompensāciju izmaksu vairākiem pacientiem - diviem izmaksās kompensāciju 10 000 eiro apmērā katram, bet diviem kompensāciju 5000 eiro apmērā katram. Valdība atbalstīja šo lēmumu un kompensāciju finansējumu - 30 000 eiro. Tomēr, tā kā pašlaik spēkā ir tā saucamais tehniskais budžets, kompensācijas tiks izmaksātas no Zāļu valsts budžeta, pastāstīja Veselības ministrijā.

Divos gadījumos maksimālā summa

Zāļu valsts aģentūra kopumā līdz šim pieņēmusi astoņus lēmumus par kompensācijas izmaksu iedzīvotājiem. Zāļu valsts aģentūrā “Neatkarīgā” noskaidroja, ka līdz šim pieņemts lēmums kompensācijās izmaksāt 329 580 eiro. Divos gadījumos pieņemts lēmums izmaksāt maksimālo kompensācijas summu - 142 290 eiro, trīs gadījumos - 10 000 eiro un vēl trīs gadījumos - 5000 eiro.

Finansējums kompensāciju izmaksai tiek piešķirts atbilstoši Zāļu valsts aģentūras pieņemtajiem lēmumiem par kompensācijas izmaksu (netiek veidots kāda atsevišķa budžeta sadaļa), un tas tiek veikts no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Jāatgādina, ka likuma izpratnē smags kaitējums ir tad, ja cilvēkam ir paliekoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, izraisot neatgriezenisku pašaprūpes, funkcionalitātes, darbaspēju un dzīves kvalitātes zudumu. Savukārt vidējs kaitējums ir ilgstoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, daļēji ierobežojot pašaprūpi un dzīves kvalitāti.

90 procentos gadījumu - atteikums

Zāļu valsts aģentūras speciāliste Dita Okmane “Neatkarīgajai” pastāstīja, ka līdz šim brīdim Zāļu valsts aģentūrā ir saņemts 141 kompensācijas prasījuma iesniegums. No tiem izskatīti ir 116 iesniegumi (tajā skaitā astoņos gadījumos aģentūra pieņēmusi lēmumu izmaksāt kompensāciju). Lielākajā daļā pieteikumu ir sniegts atteikums - to saņēmuši 108 iedzīvotāji. Pašlaik aģentūras izskatīšanā ir 25 kompensācijas prasījuma iesniegumi.

Veselība

Latvijas vēža skrīninga programmu efektivitāte uz Eiropas valstu fona ir kritiska. Daudzu citu Eiropas valstu iedzīvotāji no vēža skrīninga iegūst būtiski lielāku ieguvumu, nekā tas ir Latvijā, secināts Veselības ministrijas ziņojumā valdībai.

Svarīgākais