Piešķirs jaunus un mainīs esošos Rīgas ielu nosaukumus; uzzini, kur!

 
©Scanpix

Pirmdien, 20. maijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti atbalstīja divus lēmumprojektus, kas paredz viena Rīgas ielas posma pārdēvēšanu un jauna ielas nosaukuma piešķiršanu, tādējādi risinot adresācijas problēmas un uzlabojot orientēšanos pilsētvidē.

Lai godinātu latgaliešu un latviešu kultūras un garīgo darbinieku, valstsvīru un literātu Franci Trasunu par nopelniem Latvijas valsts veidošanā, tika nolemts pārdēvēt Nīcgales ielas posmu no Vietalvas un Sesku ielas krustojuma līdz Piedrujas ielai par Franča Trasuna ielu, atbilstoši ielas sarkanajām līnijām.

Savukārt lai godinātu Latvijas Centrālās padomes priekšsēdi un bīskapu Jezupu Rancānu par nopelniem Latvijas valsts veidošanā, tika nolemts ielai sarkanajās līnijās, kas atrodas Latgales priekšpilsētā, piešķirt Jezupa Rancāna ielas nosaukumu.

Jaunie nosaukumi stāsies spēkā pēc lēmumu apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.