Rīgas pašvaldība cer atgriezt dzīvību Vecrīgā; uzsāks vērienīgu projektu

© Rīgas dome

Rīgas pašvaldība šogad sāks vērienīgu Vecrīgas labiekārtošanas programmu ar mērķi piesaistīt vecpilsētai gan rīdziniekus, gan vietējos un ārvalstu tūristus. Vecrīgā kopumā šogad plānots uzstādīt vairāk nekā 200 dažāda veida labiekārtojuma elementu, vairākus liela izmēra vides mākslas objektus, kā arī ir sākts darbs, lai attīstītu publisko ārtelpu Vaļņu ielā un Teātra laukumā, Neatkarības laukumā, 13. janvāra ielā un 11. novembra krastmalā, vēsta Rīgas dome.

Sakārtota un patīkama pilsētvide ir viens no noteicošajiem faktoriem, kas mudina cilvēkus pavadīt laiku ārtelpā, tādēļ Vecrīgas kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa labiekārtošana ir viens no prioritārajiem uzdevumiem, ko apņēmusies veikt Rīgas dome. Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone skaidro: “Pandēmijas un attālinātā darba sekas izjūt ikviens Vecrīgas uzņēmējs, tādēļ mūsu mērķis ir ievilnāt cilvēkus Vecrīgā, izvietojot vides un mākslas objektus, organizējot pilsētas centra tuvumā dažādus pasākumus, kā arī padarīt vidi ērtu un pievilcīgu, lai ikvienam būtu vēlme atgriezties. Šādas mērķtiecīgas Vecrīgas labiekārtošanas programmas līdz šim vēl nav bijis un šogad labiekārtojuma elementos un vides objektos paredzēts ieguldīt vēsturiski lielākās investīcijas - ap vienu miljonu eiro.”

Viens no pirmajiem uzdevumiem ir padarīt vecpilsētu par cilvēkiem draudzīgu vidi, tādēļ šovasar Rīgas pašvaldība Vecrīgā izvietos dažāda veida labiekārtojuma elementus un vides objektus. Kopumā, sākot ar jūliju, Vecrīgā paredzēts izvietot vairāk nekā 100 kastu ar apstādījumiem, vairāk nekā 70 soliņu, vismaz 25 atkritumu urnas un piecus velo statīvus. Jaunas ārtelpas mēbeles būs Rātslaukumā, Reformācijas laukumā, Vaļņu ielā, Kalēju ielā, Skārņu ielā un citviet, nomainot gan savu laiku jau nokalpojušos elementus, gan izveidojot pavisam jaunas atpūtas zonas. To dizains būs ergonomisks, vizuāli pievilcīgs un iederīgs pilsētvidē, kā arī izturīgs un drošs lietotājiem.

Īpašu sabiedrības uzmanību paredzēts piesaistīt ar liela izmēra vides mākslas objektiem, kurus vecpilsētā paredzēts eksponēt no jūlija līdz septembra beigām. Mākslas objektus izvietos vairākās vietās Vecrīgā. To dizains tiks izvēlēts metu konkursā, kas noslēgsies aprīļa beigās. Viens no galvenajiem konkursa kritērijiem ir, lai vides objekti būtu atraktīvi un piesaistītu cilvēku interesi. Arī šie būs ilgtermiņa objekti, kurus plānots ekspluatēt vismaz trīs gadus ar iespēju tos vēlāk pārvietot uz citām pilsētas apkaimēm.

Tāpat kā iepriekš apmeklētājus Vecrīgai plānots piesaistīt arī ar dažāda mēroga kultūras un sporta notikumiem, kas norisināsies pilsētas centrā. Arī šogad paredzēts organizēt dažādu starptautisku sporta notikumu publisko skatīšanos galvaspilsētas centrā, kur varēs nākt

ikviens rīdzinieks vai pilsētas viesis. Tādēļ ir svarīgi, lai pilsētvide, kur cilvēki ierodas, ir ērta un pievilcīga.

Paralēli pašvaldība ir sākusi darbu arī pie nozīmīgiem Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības projektiem. Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem tuvāko gadu projektiem ir Vaļņu ielas un Teātra laukuma pārbūve. Projekta gaitā Vaļņu ielu paredzēts pārbūvēt par gājēju ielu, atjaunot segumu, vēsturisko bruģi kombinējot ar mūsdienu risinājumiem, izbūvēt jaunu apgaismojumu un labiekārtot teritoriju. Projekts tiks realizēts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Šogad paredzēts sākt būvprojekta izstrādi un būvdarbus pabeigt līdz 2029. gada beigām. Otrs nozīmīgs projekts ir Neatkarības laukuma pārbūve. Šā gada otrajā pusē paredzēts izsludināt metu konkursu, lai rastu labāko pilsētvides un māksliniecisko risinājumu laukumam un tā akcentam — vides objektam.

Gada otrajā pusē sāks 13. janvāra ielas un publiskās ārtelpas attīstības priekšizpēti, kas ir turpinājums pašvaldības realizētajam “Rail Baltica” infrastruktūras integrēšanas pilsētvidē projektam. Tā mērķis ir sakārtot 13. janvāra ielu teritorijā pie “Rail Baltica” pārbūvējamā uzbēruma, veidot pievilcīgu un ērtu publisko ārtelpu, turpinot bulvāra loku apkārt Vecrīgai. Plānots, ka teritorijas pārbūve iedzīvinās apkārtni, uzlabos pievilcību un veicinās ekonomisko aktivitāti. Šī projekta gaitā paredzēts sakārtot arī sabiedriskā transporta mezglu ap Rīgas centrālo staciju, Rīgas starptautisko autoostu, Rīgas centrāltirgu un Vecrīgu, veidojot to par efektīvu un ērtu intermodālo savienojumu.

Vienlaikus sāks priekšizpēti, lai tuvāko gadu laikā arī 11. novembra krastmalā izveidotu aktīvu, ainavisku un labiekārtotu publisku telpu, nodrošinot ērtu Vecrīgas sasaisti ar Daugavu, izveidot ērtu pieeju ūdens malai, uzlabojot ekonomisko aktivitāti un radot pievilcīgāku pilsētas tēlu skatā no Daugavas. Pašvaldība šogad sāks arī Kungu ielas posma no Grēcinieku ielas līdz Mārstaļu ielai pārbūves izpēti, lai tuvāko gadu laikā veiktu ielas seguma nomaiņu uz vēsturisko bruģa segumu. Tāpat iecerēts sakārtot lietusūdens atvades sistēmu un labiekārtot pieguļošo teritoriju, iedvešot vecpilsētas vēsturisko mantojumu pilsētvidē.

Jau šobrīd ir veikti priekšdarbi un pieņemti nozīmīgi lēmumi, lai pilsētas centru atslogotu no tranzīta satiksmes, nodrošinot iespēju veiksmīgi realizēt plānotos publiskās ārtelpas attīstības projektus. Arī nākamajos gados pašvaldība turpinās darbu, lai Rīga arvien biežāk kļūtu par vietējo un ārvalstu tūristu galamērķi.

Svarīgākais