JAUTĀJUMS–ATBILDE: Vai "Rīgas siltums" aprēķinās soda naudu visiem?

 
©F64 Photo Agency

Šā gada novembrī, kad tika atlaista SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) valde, viens no tās locekļiem – Ivo Lecis – izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka RNP valde jau no šā gada jūnija iebildusi pret a/s Rīgas siltums (RS) ieceri piemērot soda naudu 0,2% apmērā par katru kavētā maksājuma dienu, nepārsniedzot 10% no neapmaksātā rēķina kopsummas, par nesaņemtajiem maksājumiem no RNP klientiem. Uzņēmums soda procentus vēloties iekasēt no visiem RNP klientiem, apgalvoja I. Lecis. Summa, ko šobrīd papildus samaksai par piegādātajiem pakalpojumiem it kā gribot saņemt RS, ir vairāk nekā 1,2 miljoni eiro gadā. I. Lecis biedēja, ka iecerēts soda procentus iekasēt tieši no tiem klientiem, kuri apzinīgi ik mēnesi apmaksā sagatavotos rēķinus, tādējādi 60% Rīgas iedzīvotāju būtu papildu maksājums – neesoši soda procenti.

Neatkarīgā ir saņēmusi RS atbildi.

«RS kategoriski noraida RNP bijušā valdes locekļa Ivo Leča presē paustos nepatiesos apgalvojumus par RS iecerēm iekasēt soda naudu no visiem RNP klientiem.

RS nekad nav piemērojis un neplāno piemērot līgumsodu/nokavējuma procentus klientiem, kuri godprātīgi ik mēnesi norēķinās par piegādāto siltumenerģiju.

Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumi paredz, ka tikai par nokavētiem maksājumiem RS ir tiesības aprēķināt un iekasēt līgumsodu/nokavējuma procentus par rēķina samaksas kavējumu 0,2% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

RS piegādā siltumenerģiju, balstoties uz savstarpēji noslēgtiem līgumiem par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas ir ar identiskiem nosacījumiem visiem klientiem un sagatavoti, pamatojoties uz LR MK 21.10.2008. noteikumiem Nr. 876 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi.