Neatkarīga audita rezultātus par Rīgas pilsētas kapitālsabiedrībās notiekošo sola teju pēc gada

 
©f64

Līdz nākamā gada 31.janvārim Rīgas dome varētu sagaidīt pirmos rezultātus plānotajā Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un aģentūru ārējā neatkarīgajā auditā, paredz šodien pieņemtais Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas deputātu lēmums.

Izvērtēt paredzēts 12 domei pilnībā piederošus uzņēmumus - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", SIA "Rīgas ūdens", SIA "Rīgas meži", AS "Rīgas Centrāltirgus", SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", SIA "Rīgas serviss", SIA "Rīgas 1. slimnīca", SIA "Rīgas Dzemdību nams", SIA "Rīgas 2. slimnīca" un SIA "Rīgas veselības centrs", kā arī publiski privāto kapitālsabiedrību SIA "Getliņi Eko". Izvērtējumu plānots veikt arī "Rīgas enerģētikas aģentūrā" un aģentūrā "Rīgas gaisma".

Izvērtējumu veiks par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim. Lēmumprojekts paredz, ka visaptverošs izvērtējuma ziņojums ar secinājumiem, riskiem un rekomendācijām domē jāiesniedz līdz 2020. gada 1. maijam.

Kā liecina politiķu lēmums, pirmajā posmā plānots veikt neatkarīgu uzņēmējdarbības, korporatīvās pārvaldības, iekšējās kontroles un izvēlētu darījumu pārbaudi, bet otrajā - ņemot vērā pirmajā posmā identificētos riskus, iecerēts veikt atbilstības un iekšējo kontroļu izvērtējumu, identificēto risku padziļinātu izpēti darījumu un transakciju līmenī, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībā atbilstības Valsts pārvaldes iekārtas likumam novērtējumu.

Audita veicējam būs jāatbilst vairākām prasībām, tostarp tam jābūt pieredzei līdzvērtīgu izvērtējumu veikšanā valsts vai pašvaldības iestādē, publiskas personas kapitālsabiedrībā Latvijā un ārvalstīs pēdējo trīs gadu laikā.

Audita veicējs nedrīkst būt revidents, kurš pēdējo trīs gadu laikā strādājis ar auditējamās kapitālsabiedrības gada pārskatu.

Kā teikts lēmumā, audita veicēja komandai jāsastāv no vismaz viena zvērināta revidenta ar ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) kvalifikāciju, starptautiski atzīta iekšējā auditora ar CIA (Certified Internal Auditor) sertifikātu un pieredzi līdzīga lieluma un nozares kapitālsabiedrību auditos vai revīzijās, konkurences tiesību speciālista, nodokļu konsultanta, finanšu analītiķa, jurista, iekšējās kontroles sistēmu speciālista un citiem izvērtējuma veikšanai nepieciešamiem speciālistiem.

Patlaban iecerēts, ka starpziņojums par pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte otrajā posmā, jāiesniedz Rīgas pilsētas pašvaldības pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2020.gada 31.janvārim.

Tikmēr visaptverošam izvērtējuma ziņojumam ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.maijam. Ziņojumiem jāsagatavo arī kopsavilkums, kas aptvertu plašākam lietotāju lokam pieejamu informāciju par pārbaudes rezultātā gūtajiem secinājumiem. Kopsavilkums būšot publiski pieejams pēc ziņojuma izskatīšanas kapitālsabiedrības dalībnieku vai akcionāru sapulcē.

Politiķi vienojās, ka izvērtējumu ziņojumi pēc izskatīšanas dalībnieku un akcionāru sapulcēs tiks izskatīti arī Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā, Pilsētas īpašuma komitejā un nozaru komitejās.

Lēmums par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās un aģentūrās vēl jāatbalsta Rīgas domes sēdē.