Skolēniem Rīgā radušās 40 idejas pilsētvides uzlabošanai

 
©Vladislavs Proškins/ F64 Photo Agency

Konkursā "Manas idejas top Rīgā" saņemtas 40 Rīgas skolu audzēkņu idejas, informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Gailīte.

Lai veicinātu Rīgas izglītības iestāžu skolēnu iniciatīvu un līdzdalību Rīgas pilsētvides veidošanas procesos un rastu jaunas idejas, departaments izsludināja Rīgas izglītības iestāžu 8.-11.klašu audzēkņiem ideju konkursu.

Konkursā ideju varēja radīt individuāli vai autoru grupa līdz četrām personām. Iesūtītos darbus līdz 15.maijam izvērtēs Īpašuma departamenta izveidota komisija, kura atlasīs trīs labākos individuālos darbus, kā arī trīs labākos autoru grupu darbus un noteiks arī pirmo vietu ieguvējus.

Idejas varēja būt par funkcionālu un estētisku pilsētvides dizainu, piemēram, mākslas un vides objektu, apgaismojumu vai ēku fasādes krāsojumu. Konkursā varēja iesniegt idejas arī par dabas vai sabiedrībai pieejamu teritoriju attīstīšanu vai to apzaļumošanu, piemēram, parku vai skvēru labiekārtojumu - soliem, rotaļu iekārtām vai radošiem, dabai draudzīgiem vides objektiem.

Labāko darbu autoriem būs iespēja vasaras brīvlaikā, iespēju robežās, savu radīto ideju arī īstenot.