Rīgas brīvosta attīstīs kruīzu segmentu

 
©Lauma Kalniņa

Jaunā Rīgas brīvostas pārvaldes izstrādātā attīstības programma tuvākajai desmitgadei, kas tapusi sadarbībā ar Roterdamas ekspertiem, kā vienu no attīstības virzieniem skaidri iezīmē kruīzu segmenta veicināšanu.

Pasaulē, tajā skaitā Eiropā, kruīzu pasažieru skaits būtiski pieaug

Vienlaikus ar attīstības programmas izstrādi veikts pētījums par kruīza termināļu ilgtspējīgas attīstības iespējām Rīgas ostā, kurā apskatītas kruīzu segmenta perspektīvas ne tikai šaurā Rīgas ostas kontekstā, bet aptverot pasaules un Eiropas kruīzu industrijas tendences, tostarp pieprasījuma un infrastruktūras aspektos.

Pētījums liecina, ka kruīzu industrija gandrīz pusgadsimta laikā ir piedzīvojusi dinamisku izaugsmi, ko sākotnēji veidoja pieprasījums pēc kruīza ceļojumiem Ziemeļamerikā un pēdējos gados arī Eiropā un pārējā pasaulē, īpaši Ķīnā un Austrālijā. No 2014. līdz 2017. gadam pieprasījums pēc kruīza ceļojumiem pasaules reģionos ir pieaudzis no 23,34 miljoniem pasažieru 2014. gadā līdz 26,76 miljoniem pasažieru 2017. gadā.

Eiropā no 2014. līdz 2017. gadam pasažieru skaits ir palielinājies par 8,9%, tajā pašā laikā samazinājies Eiropas kruīza pasažieru īpatsvars visu kruīza pasažieru kopskaitā - no 27% 2014. gadā līdz 26% 2017. gadā.

Kruīza industrijai turpinot augt un paplašinoties jaunos galamērķos, Eiropa saglabā savu vietu globālajā tirgū, esot otrs populārākais kruīzu galamērķis pasaulē, piekāpjoties tikai Karību jūras reģionam. 2017. gadā Eiropā darbojās 40 kruīzu līnijas, kuras operēja ar 137 kruīzu kuģiem. Vienlaikus Eiropas kruīzu tirgū piedalījās 23 kruīzu līnijas ar 75 kruīzu kuģiem, kuru mājvieta ir ārpus Eiropas. Pasaules kruīzu tūrisma tirgus pieprasījumu veidoja 6,96 miljoni kruīzu pasažieri no Eiropas.

Rīga - viena Eiropas lielajām kruīzu ostām

Rīgas osta ir viena no kruīzu kuģu lielajām ostām - statuss tiek noteikts pēc vidējā kruīzu kuģu ienācienu skaita gadā. No 2013. līdz 2017. gadam Baltijas jūrā darbojās 42 kruīzu kompānijas ar kopējo floti aptuveni 80 kruīzu kuģu sastāvā. No aptuveni 80 Baltijas jūrā ienākošajiem kruīza kuģiem Rīgas ostā pēdējos piecos gados vismaz vienu reizi bija ienākuši 68 kruīza kuģi. Vidēji gadā Rīgas ostā pēdējo piecu gadu periodā ienākuši 30 dažādi kruīza kuģi.

No 2013. līdz 2016. gadam Rīgas ostā vidēji gadā bija 60 ienācienu. 2017. gadā šis skaitlis pieauga līdz 82 ienācieniem. No 2013. līdz 2017. gadam ar kruīza kuģiem Rīgas ostā iebrauca 426 279 pasažieri.

Ik gadu Rīgā ierodas kruīzu tūristi no visas pasaules, un 2018. gadā pilsētu ar kruīza kuģiem apmeklēja 124 dažādu valstu pārstāvji. 2018. gadā 69% no visiem kruīzu pasažieriem pārstāvēja 46 dažādas Eiropas valstis, 23% bija no Amerikas kontinentiem. Rīgā ieradās arī kruīzu tūristi no 15 Āzijas valstīm, 14 Āfrikas valstīm, kā arī 13 Tuvo Austrumu valstīm.

Pasažieriem tīk pilsētas tuvums

Nākotnē paredzēts turpināt investoru piesaisti, palielināt ostas pakalpojumu sniegšanas jaudas un kapacitāti, pilnībā modernizējot pasažieru uzņemšanas iespējas.

Pieaug jaunu kruīzu kuģu skaits

Tuvākajos gados pieaugs kruīza flotes pieejamā jauda. Līdz 2018. gada 23. oktobrim ir pasūtīti 115 kuģi; 2019. gadam pasūtīti 25 kruīza kuģi, bet 2020.un 2021. gadam pa 20 kruīza kuģiem, no kuriem 8 kuģi plānoti Eiropas kruīziem. Mazākā Eiropas kruīziem pasūtītā kuģa ietilpība ir 1000 pasažieru, lielākā - 5200 pasažieru.

Prognozējot kruīza pasažieru skaitu un kruīza kuģu ienācienu skaitu Baltijas jūras reģiona ostās, lēnas izaugsmes scenārija gadījumā 2030. gadā varētu sasniegt 7,71 miljonu pasažierus un 3230 ienācienu, bet straujas izaugsmes scenārija gadījumā - 11,18 miljonus pasažieru un 4710 ienācienu.

Kruīzu attīstības perspektīvu Rīgā novērtējums veikts, balstoties uz esošiem pētījumiem un padziļinātām intervijām ar kruīzu nozares ekspertiem. Prognozējot kruīza pasažieru skaitu un kruīza kuģu ienācienu skaitu Rīgas ostā, izmantotas tās pašas pieauguma likmes, kas izmantotas Baltijas jūras reģiona gadījumā. Lēnas izaugsmes scenārija gadījumā 2030. gadā prognozēts sasniegt 131,07 tūkstošus pasažieru un 111 ienācienus, bet straujas izaugsmes scenārija gadījumā - 190,13 tūkstošus pasažieru un 160 ienācienu.

Neizmantots potenciāls

Ekspertiem tika lūgts vērtēt līdzšinējo kruīzu tūrisma attīstību Rīgā skalā no 1 līdz 10. Ekspertu vērtējumi norāda uz to, ka Rīgas kruīzu tūrisma potenciāls līdz šim nav pilnībā izmantots. Kā galvenos faktorus, kurus nepieciešams attīstīt/pilnveidot, lai Rīgā būtu vairāk kruīzu kuģu un pasažieru, eksperti pauda viedokli, ka galvenais, kas kavē kruīza tūrisma attīstību Rīgas ostā, ir nozares attīstības stratēģijas trūkums un viena par nozari atbildīgā organizācija. Galvenās puses, kurām vajadzētu iesaistīties kruīza tūrisma attīstībā, pēc ekspertu domām, ir Rīgas brīvosta un Rīgas pašvaldība. Līdzšinējā sadarbība un komunikācija ar šiem partneriem tiek vērtēta kā laba. Kā kruīza tūrisma Rīgā stiprās puses minēta vēsture, kultūra, plašs piedāvājumu klāsts. Kā reāli sasniedzamo kuģu ienācienu skaitu līdz 2030. gadam eksperti minēja 130-150 ienācienu gadā, kas sasaucas ar šī pētījuma ietvaros veiktajām kuģu ienācienu skaita prognozēm.

Uzziņai

  • 2017. gadā 6,5 miljoni pasažieru uzsāka savu kruīzu no Eiropas ostām, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2015. gadā. No tiem 5,5% bija Eiropas pilsoņi.
  • 2017. gadā lielākā daļa no kruīzu kuģiem apmeklēja Vidusjūras, Baltijas jūras un citu Eiropas reģionu ostas, radot 34,10 miljonu pasažieru apmeklējumus ap 260 Eiropas pilsētās, kas ir par 9,4% vairāk nekā 2015. gadā.
  • 2017. gadā Eiropas ostās ieradās aptuveni 16,8 miljoni apkalpes locekļu.