"Rīgas siltumam" būtu jāsniedz atbalsts maznodrošinātajiem rīdziniekiem norēķinos par siltumenerģiju

 

Akciju sabiedrība "Rīgas siltums" plāno šajā apkures sezonā sniegt atbalstu maznodrošinātiem rīdziniekiem, līdzīgi, kā to apņēmusies darīt akciju sabiedrība "Latvenergo".

Rīgas dome kā "Rīgas siltuma" lielais akcionārs uzskata, ka uzņēmumam šajā ekonomiskajā situācijā jāatrod iespējas sniegt atbalstu tiem rīdziniekiem, kas nespēs segt apkures izmaksas šajā ziemā. Esam pārliecināti, ka arī otrs lielais akcionārs - valdība, atbalstīs šo iniciatīvu. Konkrētu risinājumu, kā kompensēt apkures izmaksas maznodrošinātajiem rīdziniekiem, tiks uzdots izstrādāt Rīgas domes Labklājības departamentam, - norāda domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Tiek plānots, ka a/s "Rīgas siltums" šajā apkures sezonā varētu kompensēt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem 50 tūkstošus megavatstundu siltumenerģijas, kas ir vairāk nekā 1,5 miljonu latu vērtībā.

Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" šādam ziedojumam vajadzīga ne vien Rīgas domes, bet arī finanšu ministra atļauja.