Svētdiena, 28.maijs

redeem Vilhelms, Vilis

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā \ Rīgā

Apkures rēķini: jautājumu daudz, arī jāmaksā daudz

© f64

Novembrī rīdzinieki saņēma šīs sezonas pirmos apkures rēķinus, un lielākoties tie bija izrakstīti par aptuveni divu nedēļu ilgu apkures sezonu. Šomēnes rēķinā ir redzama maksa jau par pilnu mēnesi. Kā to rēķinos norāda SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), atšķirīga ir ne tikai maksa par viena un tā paša dzīvokļa kvadrātmetra apsildīšanu oktobrī un novembrī, bet arī katrā mājā. Pat ja tās ir līdzās vai tuvumā esošas.

Neatkarīgā apskata trīs Kurzemes rajona daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku rēķinus. Viena ēka atrodas pie Botāniskā dārza, divas – Buļļu ielā, pārsimt metru attālumā viena no otras. Katrā no tām dzīvokļu īpašnieki maksājuši atšķirīgu apkures maksu par vienu kvadrātmetru: oktobrī – 0,39; 0,64 un 0,76 eiro (visas izmaksas – bez pievienotās vērtības nodokļa), novembrī – attiecīgi 0,74; 1,10 un 1,23 eiro. RNP skaidro, ka apkures izmaksas noteiktai dzīvojamajai mājai aprēķina, pamatojoties uz a/s Rīgas siltums iesniegto rēķinu, kurā norādīta maksa par patērētajām megavatstundām ūdens uzsildīšanai, tai skaitā apkurei, karstā ūdens padeves un cirkulācijas nodrošināšanai (ja mājai šādi pakalpojumi tiek piegādāti).

Aprēķina metodika noteikta Rīgas domes instrukcijā nr. 9 Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība. To var pētīt, ja laiku tiešām nav kur likt un ir nepārvarama vēlme izurbties cauri metodikai, tomēr jāšaubās, vai iedzīvotāji sapratīs daudz vairāk, kāpēc dzīvokļos ir tik atšķirīga maksa par viena kvadrātmetra apsildīšanu.

Talkā jāņem Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojums par to, kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs.

***

Kā veidojas maksa par siltumu?

Maksājums par siltumenerģiju tiek aprēķināts visai ēkai – pēc kopējā ēkas skaitītāja rādījuma. Kopējo ēkai piegādāto siltumenerģijas daudzumu reizina ar tarifu, kāds ir noteikts konkrētajam siltuma ražotājam. Rēķinā tas, visticamāk, netiek norādīts, bet a/s Rīgas siltums par tarifa izmaiņām regulāri informē savā mājaslapā. Pašlaik tiek prognozēts, ka 2015. gada janvārī un februārī tarifs samazināsies par 1,6 procentiem, salīdzinot ar šā gada decembri. Nama pārvaldītājs sadala kopējo patērētās siltumenerģijas apjomu uz visiem dzīvokļiem. Individuālajā rēķinā norāda aprēķināto maksu par apkuri, maksu par karsto ūdeni, maksu par karstā ūdens cirkulāciju un, iespējams, arī citas pozīcijas, kas atspoguļo siltumenerģijas izmantojumu ēkā.

Kas ietilpst siltumenerģijas tarifā?

Ražošanas un piegādes izmaksas, kurināmais, elektroenerģijas izmaksas, iekārtu uzturēšana un nolietojums, darba algas. Mainās tikai proporcijas. Piemēram, ja siltumenerģijas ražotājs pamatā izmanto dabasgāzi, tad kurināmā izmaksas sastāda vidēji divas trešdaļas no kopējām izmaksām. Ja galvenais kurināmais ir biomasa, tad paša kurināmā izmaksas ir salīdzinoši mazākas, bet vairāk naudas nepieciešams darbaspēka un remontdarbu nodrošināšanā.

Kas ietekmē patērētās siltumenerģijas daudzumu un maksu?

To nosaka ēkā patērētās siltumenerģijas apjoms. Siltumenerģijas patēriņu galvenokārt ietekmē āra gaisa temperatūra. Piemēram, Rīgā 2014. gada oktobrī tā bija +7,7 grādi, šā gada novembrī + 3,1 grāds, bet 2013. gada novembrī + 5,3 grādi. Tātad novembrī, pat tik siltā, kā šogad, siltumenerģija ēkām tika piegādāta lielākā apjomā nekā oktobrī, kad sākās apkures sezona. Jo zemāka gaisa temperatūra, jo vairāk siltumenerģijas būs nepieciešams komfortablas temperatūras nodrošināšanai mājās un dzīvokļos.

Siltumenerģijas patēriņu ietekmē ēkas tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju paradumi – vai kāpņu telpu durvis un logi ir cieši aizvērti, vai dzīvokļos netiek ilgstoši atvērti logi, cik bieži tiek vēdinātas telpas, vai naktīs apkures temperatūra tiek samazināta utt.

Namu pārvaldnieks kopējo ēkā patērēto siltumenerģijas apjomu sadala starp iedzīvotājiem, kas veido katra individuālo rēķinu.

Siltumenerģijas ražošanā un piegādē līdz mājām siltuma zudumi ir ievērojami mazāki par to siltumenerģijas apjomu, kas tiek nelietderīgi izmantots ēkā. Siltumenerģijas ražošanā zudumi ir apmēram 6–10 procenti, piegādē 12–18 procenti, katrā ēkā 30–50 procenti un vairāk.

Kā darbojas centrālā siltumapgāde?

Siltumenerģiju komersants piegādā līdz ēkai. Norēķini tiek veikti par siltumenerģiju, kas piegādāta līdz ēkai (kopējo patērētās siltumenerģijas daudzumu nosaka atbilstoši ēkas siltumenerģijas skaitītāja rādījumam). Tālāku siltumenerģijas izmantošanu nosaka ēkas pārvaldītājs (cik apkurei, cik – karstā ūdens sagatavošanai).

Kāpēc ūdens uzsildīšanas maksa atšķiras?

Arī maksa par ūdens uzsildīšanu minēto māju trim dzīvokļu īpašniekiem bijusi atšķirīga: oktobrī tā bija 3,72; 4,40 un 4,94 eiro par kubikmetru, novembrī – 3,85; 3,92 un 5,51 eiro par kubikmetru. RNP Komunikācijas nodaļas projektu vadītāja Santa Vaļuma skaidro, ka maksa par ūdens uzsildīšanu var atšķirties tāpēc, ka iedzīvotāji iesniedz neprecīzus rādījumus. Jo precīzāki rādījumi, jo mazāka maksa par kubikmetra ūdens uzsildīšanu katrā dzīvoklī.

Tomēr Neatkarīgā konstatēja, ka maksa par ūdens uzsildīšanu vienā ēkā krasi palielinājās tieši tajā mēnesī, kad bija vismazākā mājas kopējā ūdens patēriņa starpība. Oktobrī, kad mājas kopējā ūdens patēriņa starpība bija 420 kubikmetri, viena kubikmetra ūdens uzsildīšana izmaksāja 4,94 eiro. Savukārt novembrī, kad mājas patēriņa starpība bija vairs tikai 146 kubikmetri, par kubikmetra ūdens uzsildīšanu bija jāmaksā jau 5,51 eiro.

***

Dalīta rēķina apmaksa

SIA Rīgas namu pārvaldnieks no 18. decembra piedāvā iespēju slēgt vienošanos par dalītu apkures rēķina apmaksu. Tas nozīmē, ka apkures sezonas laikā klients katru mēnesi apmaksā 50 procentus no apkures izmaksām, bet otru pusi samaksā pēc apkures sezonas beigām. Vienošanās paredz, ka atlikušo summu pārvaldnieks sadalīs četrās vienādās daļās un iekļaus rēķinos no jūnija līdz septembrim. Visa apkures rēķinu summa klientam būs pilnībā jāsedz līdz 2015. gada 30. septembrim.

Lai noslēgtu vienošanos par atlikto apkures maksājumu, dzīvokļa īpašnieks var vērsties jebkurā RNP Klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

Iespēja vienoties par atlikto maksājumu 50 procentu apmērā no rēķina būs pieejama tiem RNP klientiem – fiziskām personām, kuru kopējais parāds nepārsniedz 300 eiro.

***

Siltumenerģijas patēriņu ietekmē

Siltumenerģijas ražošanā un piegādē līdz ēkai siltuma zudumi ir ievērojami mazāki par to siltuma apjomu, kas tiek nelietderīgi izmantots ēkā.

Dzīvokļu skaits ēkā

Siltuma zudumi ēkā – 30–50% un pat vairāk

Iedzīvotāju paradumi (temperatūras režīms dzīvokļos, veci logi, logus tur atvērtus, kāpņu telpas durvis nav cieši aizvērtas)

Ēkas tehniskais stāvoklis jeb ēkas siltumnoturība

Āra gaisa temperatūra

(siltināta ēka, nesiltināta ēka).