Rīdzinieki parādā par ūdeni ap 1,9 miljonus latu
 

Rīdzinieku parādi par ūdeni sasnieguši ap 1,9 miljonus latu un pārāk lielu parādu dēļ vairāk nekā desmit mājām Rīgā ūdens padeve ir atslēgta, aģentūra LETA uzzināja pašvaldības SIA "Rīgas ūdens".

Uzņēmuma pārstāvis Arturs Mucenieks aģentūrai LETA skaidroja, ka parādnieku sarakstā dažkārt nonāk arī godprātīgi iedzīvotāji, kas regulāri veikuši maksājumus namu apsaimniekotājam par saņemtajiem pakalpojumiem, bet nama apsaimniekotājs nav norēķinājies ar pakalpojuma sniedzējiem.

Daļa šādu situāciju ir ļaunprātīgas rīcības rezultāts - viens no skaļākajiem piemēriem ir SIA "Namu apsaimniekošana", kas šogad nonācis bankrota priekšā un iegrūdis parādos aptuveni 130 namu iedzīvotājus, kas par pakalpojumiem vairāk vai mazāk maksājuši, bet uzņēmums saņemto naudu nav pārskaitījis tālāk pakalpojumu sniedzējiem. Lielākajai daļai šo namu iedzīvotāju rēķinus nācies samaksāt otrreiz, izveidots parāda atmaksas grafiks.

Dažkārt parāds veidojas tāpēc, ka apsaimniekotājs visus saņemtos maksājumus "liek vienā katlā" un rēķinus maksā, vadoties pēc aktuālajām vajadzībām, piemēram, rudenī maksimāli cenšas samaksāt par apkuri, lai siltums tiktu pieslēgts, bet citu rēķinu apmaksa tādējādi aizkavējas.

Ja uzņēmums konstatē, ka vismaz divus mēnešus no kāda nama maksājumi par ūdeni netiek veikti, apsaimniekotājam tiek nosūtīts brīdinājums, jo juridiskā prakse paredz, ka "Rīgas ūdens" klients ir juridiskā persona, apsaimniekotājs, nevis katrs iedzīvotājs atsevišķi. Tomēr "dramatiskās situācijās" "Rīgas ūdens" brīdinājuma vēstules sācis sūtīt arī iedzīvotājiem.

Mucenieks norādīja, ka ūdensapgādi iedzīvotāji bieži vien uztver kā pašsaprotamu, tāpēc nereti par to sāk satraukties, kad ūdens tiek atslēgts. Tādā gadījumā atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) normām uzņēmums turpina piegādāt dzeramā ūdens minimumu ar autocisternām, taču tas neizbēgami saistīts ar neērtībām, jo ūdens muca jāpiesaka laikus, par piegādāto ūdeni jānorēķinās iepriekš un tad pašiem ar spaiņiem jāiet tam pakaļ.

Katras dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki mājas pārvaldīšanu ir pilnvarojuši veikt apsaimniekotājam vai pārvaldniekam, tajā skaitā arī norēķinus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, bet apsaimniekotājs vai pārvaldnieks to nav darījis godprātīgi, par maksājumu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi joprojām atbildīgi ir dzīvokļu īpašnieki.

Mucenieks uzsvēra, ka no šādām situācijām iespējams izvairīties, ja iedzīvotāji savlaicīgi un regulāri interesējas par namu apsaimniekotāju veiktajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzējiem, tāpēc "Rīgas ūdens" aicina dzīvokļu īpašniekus aktīvāk iesaistīties ar mājas pārvaldīšanu saistītos procesos, tai skaitā pakalpojumu apmaksas kontroles jautājumos, jo savlaicīga nenorēķināšanās par sniegtajiem pakalpojumiem var novest pie pakalpojumu atslēgšanas.

Viens no veidiem, kā iespējams organizēt pārskatāmu un godprātīgu mājas pārvaldīšanu, ir izveidot konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanas sabiedrību. Tieši šis apsaimniekošanas modelis, pēc SIA "Rīgas ūdens" speciālistu novērojumiem, ir viens no efektīvākajiem.

Informāciju par konkrētas dzīvojamās mājas norēķiniem par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem var pieprasīt pašam apsaimniekotājam vai pārvaldniekam, taču, ja šāda informācija netiek sniegta, to varat pieprasīt un saņemt arī "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/50, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80002122, vai rakstot pieprasījumu uz e-pastu "debitori@rigasudens.lv".