Balvos plāno atlaist 14 pārvalžu vadītājus

© Dmitrijs Suļžics / F64

Balvu novada dome trešdien, 19.jūnijā, ārkārtas sēdē lems par 14 pārvalžu vadītāju atlaišanu, taču daļa no viņiem vadīs jaunās pagastu pārvaldes, kas darbu sāks jūlijā, noskaidroja aģentūra LETA.

Pašvaldībā aģentūrai LETA skaidro, ka saskaņā ar jauno pašvaldības nolikumu, kas stāsies spēkā jūlijā, pašvaldības izpilddirektoram ir viens izpilddirektora vietnieks. Tāpēc ārkārtas domes sēdē lems par Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos atbrīvošanu. Šo amatu ieņem Tamāra Locāne.

Tāpat, pamatojoties uz Balvu novada domes februārī pieņemto lēmumu apvienot pagastu pārvaldes un izveidot Baltinavas apvienības pārvaldi, Balvu apvienības pārvaldi, Rugāju apvienības pārvaldi un Viļakas apvienības pārvaldi ar 1.jūliju, ārkārtas domes sēdē tiks lemts par šo pagastu pārvalžu vadītāju atbrīvošanu. Lēmumprojektu skaits gan ir lielāks nekā reāli atlaižamo personu skaits, jo daļa pārvaldnieku vada vairākas pagastu pārvaldes.

No darba tiks atlaisti Baltinavas pagasta pārvaldes, Kubulu pagasta pārvaldes, Lazdukalna un Rugāju pagasta pārvaldes vadītāji. Lēmums skar arī Viļakas pilsētas pārvaldes, Tilžas pagasta pārvaldes, Krišjāņu pagasta pārvaldes, Susāju un Vecumu pagasta pārvaldes vadītājus.

Sagatavoti lēmumprojekti arī par ar Lazdulejas pagasta pārvaldes, Balvu pilsētas pārvaldes, Vīksnas pagasta pārvaldes, Vectilžas pagasta pārvaldes, Šķilbēnu pagasta pārvaldes, Žīguru pagasta pārvaldes un Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāju atbrīvošanu no amata.

Četri no atlaižamajiem pārvaldniekiem saskaņā ar iepriekš pieņemto domes lēmumu vadīs jaunās pagastu pārvalžu apvienības.

Domes sēde izsludināta plkst.13.

Jau ziņots, ka Balvu novadā no pagastu pārvalžu apvienošanas plānots ietaupīt 346 277 eiro gadā.

Latvijā

Izbeidzies vēl viens drukātais laikraksts latviešu valodā – “Ludzas Zeme”. Varētu jau teikt, nuja, tādi laiki. Pasaule iet uz digitalizāciju. Kurš šodien vairs lasa avīzes drukātā formā? Vēl jo vairāk dziļā provincē, latviešu valodā.

Svarīgākais