Liepājas un Saulkrastu pludmalēs daļēji atcelti peldēšanās ierobežojumi

© Mārtiņš Zilgalvis / F64

Pēc papildu peldvietu ūdens paraugu analīzēm Liepājas Dienvidrietumu peldvietā, Liepājas peldvietā pie stadiona un Saulkrastu peldvietā "Centrs" ūdens mikrobioloģiskie rādītāji atbilst normai un Veselības inspekcija (VI) šajās peldvietās atcēlusi noteikto peldēšanās ierobežojumu, aģentūru LETA informēja inspekcijā.

Inspekcija gan saglabā ieteikumu nepeldēties Jūrmalas peldvietās "Melluži" un "Pumpuri" līdz brīdim, kad būs zināmi pašvaldības veikto peldūdens laboratorisko izmeklējumu rezultāti.

VI informē, ka Lubānas ezera peldvietā konstatēta zilaļģu ziedēšana un noteikts aizliegums peldēties. Savukārt Rāznas ezera peldvieta Lipuški ir slēgta, kamēr peldvietas zonā norisinās būvniecības darbi.

Atkārtotus ūdens paraugus speciālisti ņēma pēc tam, kad šajās vietās jūnija sākumā tika konstatēts paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, kas neatbilda higiēnas prasībām, un VI 7.jūnijā noteica peldēšanās ierobežojumus.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem VI tīmekļvietnē sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

VI speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15.maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15.septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus - ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, aicinot pašvaldību izvietot attiecīgu informatīvo brīdinājumu peldvietā labi redzamā vietā. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām - maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 1. un 2.jūlijā.

Lai peldēšanās būtu droša, VI atgādina peldvietu apsaimniekotājiem, proti, pašvaldībām par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības pienākumiem peldētāju veselības aizsardzības nodrošināšanai. Drošības prasības cita starpā paredz, ka peldvietu ūdens norobežojams ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem.

Ja iespējams, VI aicina izveidot un norobežot peldēšanās sektoru bērniem ar dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm. Tāpat jāseko peldvietas gultnes reljefa iespējamām izmaiņām, raugoties, lai neveidojas bedres, neuzkrājas akmeņi, dūņas, un regulāri pārbaudāma gultne vai tajā nav stikli, vai citi priekšmeti, kuri var apdraudēt peldētāju drošību.

Papildus nodrošināma ērta pieeja peldvietai, kā arī piebraucamais ceļš operatīvajam transportam. Ja peldvietā netiek nodrošināta glābšanas dienesta darbība, peldētājiem labi redzamā vietā un saprotami, izvietojama informācija, ka glābšanas dienests nav pieejams un brīdinājums peldētājiem būt īpaši uzmanīgiem. Tāpat jābūt izvietotai informācijai par glābšanas dienestu kontaktinformāciju. Savukārt peldvietās, kurās nav glābšanas dienesta, ieteicams izvietot glābšanas inventāru, piemēram, glābšanas riņķus.

Svarīgākais