Taupības nolūkos Rēzeknē būtiski samazina pabalstus sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem

© pexels.com

Taupības nolūkos Rēzeknē būtiski samazina pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus sociāli neaizsargātākajiem iedzīvotājiem, informē pašvaldības Sociālais dienests.

No Rēzeknes pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu klāsta uz laiku pārtraukta divu pabalstu - jaundzimušā aprūpei un aizbildnim - izmaksa.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka šo pabalstu saņēmēju mērķa grupām ir tiesības pretendēt un saņemt valsts noteiktus atvieglojumus un pabalstus, kuru izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Sociālais dienests skaidro, ka lēmums veikt izmaiņas pašvaldības sociālajā atbalstā pieņemts, lai nodrošinātu pašvaldības kompetencē esošo pamatfunkciju izpildi un ņemot vērā pašreizējo finansiālo situāciju. Izmaiņas stājās spēkā 25.aprīlī.

Pašvaldības atbalsta samazināšana netieši ietekmē sociāli mazaizsargāto personu grupu funkcionēšanas kvalitāti, tāpēc bez izmaiņām tiek saglabāts ēdināšanas pabalsts bērnam ar invaliditāti, kuru piešķir pamatojoties uz viena no bērna vecākiem iesniegumu. Pabalstu 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam, kuram ir invaliditāte un kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Pabalsts tiek piešķirts ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas uz laiku līdz kārtējā gada 31.decembrim un nodrošināts, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegtiem sarakstiem par bērnu faktisko pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu.

Turpmāk Rēzeknē netiks organizētas sociālās akcijas Lieldienās un Ziemassvētkos, kuru laikā trūcīgām mājsaimniecībām patversmē bija iespēja saņemt pusdienas. Zupas virtuve turpina darboties.

Rēzeknes pašvaldība turpina nodrošināt ēdināšanas pabalstu skolēniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, pilnībā sedzot ēdināšanas izmaksas pašvaldības skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests.

Pašvaldība ir pārtraukusi sniegt atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Netiks segti pirts pakalpojuma un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma izdevumi. Līdz ar to pensionāriem, personām ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām par pirts pakalpojumu būs jāmaksā pilna maksa, kādu to noteicis pirts pakalpojuma sniedzējs.

Sociālais dienests turpina nodrošināt dušas pakalpojumu un veļas mazgāšanas, žāvēšanas pakalpojumu. Šos pakalpojumus ir tiesības saņemt trūcīgai vai maznodrošinātai personai, pensijas vecuma personai, pilngadīgai personai ar invaliditāti. Abus pakalpojumus iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Zemnieku ielā 16A, savukārt Patversmē, Bukmuižas ielā 3 - tikai dušas pakalpojumu. Pakalpojumi tiek sniegti par maksu, proti, dušas izmatošana - 2,54 eiro, veļas mazgāšana ar savu pulveri - 1 eiro, ar Sociālā dienesta - 1,21 eiro, veļas žāvēšana - 1,82 eiro.