Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Rēzeknes dome noliedz "tiesisko nihilismu un patvaļu" izglītības sfērā pilsētā

© f64.lv, Kaspars Krafts

Tiesiskais nihilisms un patvaļa Rēzeknē izglītības sfērā nepastāv, apgalvots Rēzeknes pilsētas pašvaldības paziņojumā.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) secinājusi, ka Rēzeknes pašvaldības apstiprinātā kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu.

LIZDA vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Valsts darba inspekcijā, lūdzot rast iespēju iesaistīties situācijas risināšanā, lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr.445 ievērošanu un nodarbinātības apstākļu nepasliktināšanu attiecībā uz Rēzeknes pašvaldības pedagogiem.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība apgalvo, ka "neviens domes lēmums, saistošie noteikumi vai kārtība netiek pieņemti pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem". Šajā gadījumā apstiprinātā kārtība esot izstrādāta, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem.

Domes ieskatā LIZDA uzskata, ka kārtībā ir stingri noteikta slodžu sadale izglītības iestādē. Domē vērš uzmanību uz noteikumos izmantotajiem vārdiem, piemēram, "ieteicams", nevis "obligāti". Vēl tiek uzsvērts, ka iestāžu vadītājiem tika dota iespēja ievērot vienotus principus slodžu palielināšanas gadījumā, piemēram, skolas direktors var piedāvāt jau strādājošam pedagogam paņemt vēl dažas stundas, noslēdzot rakstisku vienošanos, un šādā gadījumā viņam piemaksāt par šīm stundām. Pretējā gadījumā viņam uz šīm dažām stundām būs jāmeklē vēl viens pedagogs.

"Kārtības, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju un pašvaldības dotāciju Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un valsts sociālas apdrošināšanas obligātajām iemaksām" pielikums "Pedagogu darba slodzes līdzsvarošanas ieteicamā kārtība Rēzeknes valstspilsētas skolās" tika pievienots, atsaucoties uz pilsētas skolu direktoru lūgumu, lai būtu papildu dokuments pilsētas līmenī, kas vismaz ieteikuma formā noteiktu manevrēšanas robežas, sadalot slodzes katrā konkrētajā skolā. Un šajā gadījumā runa ir par stundu skaita, un attiecīgi arī atalgojuma, palielināšanu ar pedagoga piekrišanu, nevis par viņu materiālā stāvokļa pasliktināšanu, klāsta pašvaldībā.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība šī dokumenta izstrādes gaitā esot konsultējusies ar atbildīgajām IZM amatpersonām un, pēc viņu ieteikuma, darba slodzes līdzsvarošanas kartībai ir tieši ieteikuma raksturs. Ar visiem pedagogiem, kurus skar šis jautājums, ir noslēgtas rakstiskas vienošanās par mācību stundu proporciju palielināšanu, kā to nosaka MK noteikumi, apgalvo pašvaldībā.