Trešdiena, 4.oktobris

redeem Francis, Modra

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

FM atsakās piešķirt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai Daugavpils dūņu laukos

© f64.lv, Oksana Džadana

Finanšu ministrija iebilst pret finansējuma piešķiršanu avārijas seku likvidēšanai Daugavpils dūņu laukos "Križi".

Kā liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais valdības rīkojuma projekts, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem bija plānots piešķirt 159 459 eiro Daugavpils pašvaldībai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar avārijas seku novēršanu dūņu laukos "Križi".

Minētos līdzekļus bija paredzēts izlietot, lai segtu avārijas seku novēršanas darbu izmaksas - ūdens aerācijas sistēmu uzstādīšanu Stropicas upes lejtecē, nobrukušā vaļņa atjaunošanu un pagaidu ceļu ierīkošanu, dūņu savākšanu, dūņu ūdens piebēršanu ar skaidām, ūdens atsūknēšanu no meliorācijas grāvja, aizprostu izbūvēšanu ar ūdens drenējošu šķembu slāni, virszemes ūdens monitoringu u.c.

Taču, kā liecina informācija Tiesību aktu projektu portālā, ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumus, rīkojumu par līdzekļu piešķiršanu pašlaik nolemts nevirzīt skatīšanai valdības sēdē.

Finanšu ministrija norāda, ka pašvaldībai bija jāveic iznomātā infrastruktūras objekta apdrošināšana, līdz ar to pašai tagad jāuzņemas atbildība par objektu.

Jau ziņojām, ka 2021.gada 25.novembrī no dūņu laukiem "Križi" vaļņa nobrukuma rezultātā vidē noplūda 14 000 kubikmetru dūņu, radot piesārņojumu blakus esošajā meža teritorijā un Stropes, Līksnas upēs. Pēc dūņu lauku valdītāja SIA "Daugavpils ūdens" izpildīto neatliekamo darbu izvērtēšanas un visu veikto analīžu rezultātiem, Valsts vides dienests veica videi nodarītā kaitējuma aprēķinu, komersantam uzdodot valsts budžetā iemaksāt 10 463 eiro.