Ceturtdiena, 30.maijs

redeem Lolita, Vitolds

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Jēkabpils novadā plūdu radīto zaudējumu kompensēšanai iedzīvotājiem izmaksāti 160 000 eiro

© f64.lv, Kaspars Krafts

Jēkabpils novadā plūdu radīto zaudējumu kompensēšanai iedzīvotājiem jau izmaksāti vairāk kā 160 000 eiro, informē pašvaldības pārstāve Aiga Sleže.

Plūdu radīto zaudējumu kompensēšana un atbalsta pasākumi novadā turpinās. Pašvaldība nodrošina vairāku veidu atbalsta formas plūdos cietušajiem iedzīvotājiem.

Mājokļa atjaunošanas pabalstam pašvaldībā līdz šim iesniegti 150 pieteikumi, no tiem 70 pieteikumi ir izskatīti un pieņemts lēmums par atbalsta apmēru. Plūdos cietušo mājsaimniecību īpašniekiem tiek piešķirts pabalsts, kura apmērs tiek diferencēts - finansiālais atbalsts ir atkarīgs no plūdos cietušās mājas bojājumu apmēra. Maksimālais atbalsta apjoms ir 3500 eiro. Līdz 14.aprīlim izmaksāti pabalsti mājokļa atjaunošanai 76 836 eiro apmērā.

Savukārt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā ir iespējams pieteikties krīzes pabalstam. Tā saņemšanai līdz šim Sociālajā dienestā saņemti 118 iesniegumi un izmaksāti pabalsti par kopējo summu 84 280 eiro.

Iedzīvotājiem, kuru īpašumi cieta plūdos, pašvaldība sniedz vēl vienu atbalstu - šim taksācijas gadam piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 90% apmērā. Līdz šim saņemti 126 iesniegumi NĪN atlaides saņemšanai, no tiem 76 jau izskatīti.

Kā ziņots, martā stājās spēkā Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā. Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

Tāpat plūdos cietušie cilvēki, kuru pamata dzīvesvieta deklarēta novadā, var vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu pēc pabalsta krīzes situācijā un pretendēt uz pabalstu līdz 1240 eiro. Vērtējot atbilstību šī pabalsta piešķiršanai, tiek ņemti vērā zaudējumi, kas nav saistīti ar mājokļa remontu.