Izsolīs Finanšu ministrijai piederošu viesnīcu Jūrmalas centrā

© Pixabay.com

Izsolē tiks pārdota Finanšu ministrijai piederoša zeme un uz tās esošā viesnīca Jūrmalas centrā - Majoros, paredz šodien Ministru kabinetā akceptētais rīkojuma projekts.

Nekustamais īpašums atrodas Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā un ir ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Īpašums sastāv no zemes 1320 m2 platībā, kuras kadastrālā vērtība ir 46 486 euro, un uz tās esošās viesu mājas (viesnīcas), kuras platība ir 116,7 m2 (kadastrālā vērtība ir 29 972 eiro).
Tiesa, zemes vienībai noteikti apgrūtinājumi, proti, arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.1320 ha platībā; aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu 0.1320 ha platībā; atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā 0.00 ha platībā; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija, 0.0109 ha platībā.
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes 27.07.2022. vēstulē norādīts, ka Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 009 4018) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.
Nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība, viesu māja un būves ir iznomātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "DV Capital".
Ņemot vērā, ka noslēgtais nomas līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā, ievērojot Civillikumā noteikto, pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas, nomas līgums jaunajam ieguvējam nebūs saistošs.

Rīkojums paredz, ievērojot Atsavināšanas likumā ietverto tiesisko regulējumu, atļaut valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” pārdot izsolē valsts nekustamo īpašumu Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā, kas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.