Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Vājas lampas par dārgu naudu Aizkraukles iedzīvotājiem

© Pixabay

Ja Aizkraukles domes izsludinātais iepirkums ielu apgaismojumam turpināsies pēc pašvaldības pašreizējā plāna, Aizkraukles novada iedzīvotāji par zemas kvalitātes ielu apgaismojumu pārmaksās vismaz par 20% vairāk, nekā tirgū maksātu labas kvalitātes gaismekļi.

Pašvaldība iepirkumu izsludināja 2022.gada oktobrī. Tas ir atklāts konkurss, tāpēc precīza cena pagaidām nav zināma.

Aizkrauklē ir 2420 gaismekļi. Ja pieņemam, ka viena gaismekļa cena ir 200 eiro, tad par gaismekli un tā montāžu kopējā cena ir 484 000 eiro. Taču ietaupījumu 20% apmērā jārēķina nevis no šīm izmaksām, bet no elekroenerģijas patēriņa izmaksām. Aizkraukles pašvaldības šobrīd izvirzītais nosacījums rada situāciju, ka tiek pieprasīti (un piedāvāti) gaismekļi, kas patērē ievērojami vairāk elektroenerģijas gan to garantijas laikā, gan periodā pēc garantijas. Tas nozīmē, ka pašvaldības un tās iedzīvotāju izmaksas jau “starta pozīcijā” būs augstākas nekā saimnieciska un pašvaldības resursus taupoša iepirkuma gadījumā.

Par iepirkumu ir iesniegtas trīs sūdzības, divas no tām Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir izskatījis. Pašvaldībai aizliegts bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkumu. Vēl viena sūdzība pašlaik atrodas izskatīšanas stadijā.

Komersanti, kas cenšas iegūt pasūtījumu, pašvaldībai ir vairākkārtīgi norādījuši uz iepirkuma prasību neatbilstību pašvaldības interesēm, ja tiešām tās mērķis ir novada finanšu līdzekļu racionāla izmantošana un kvalitatīvas preces izvēle godīgas konkurences apstākļos.

Ieinteresētie piegādātāji ir vairākkārt sūdzējušies un uzdevuši jautājumus, taču domes amatpersonas savās formālās atbildēs norāda, ka “pārmetumi ir nepamatoti, jo ir ievērotas normatīvo aktu prasības. Ja IUB konstatēs iepirkumu dokumentācijā neatbilstības, pašvaldība nodrošinās IUB lēmumā konstatēto un veiks nepieciešamos labojumus”.

Aizkraukles pašvaldība preces kvalitātes apliecināšanai nepieprasa neatkarīgas iestādes izdotu apgaismojuma atbilstības sertifikātu. Uz Neatkarīgās jautājumu, kāpēc tā, Aizkraukles pašvaldība atbildi pēc būtības nesniedza. Prasība par gaismekļu atbilstību, ko apliecina ENEC (vai ENEC +) sertifikāts, ir Eiropas Savienības valstīs plaši izmantota prakse ielu apgaismojuma iepirkumos - šāda prasība ir gandrīz visos publiskos iepirkumos par pašvaldību ielu apgaismojumu Lietuvā un Igaunijā. Rīgas pašvaldība šādus sertifikātus savos rīkotajos iepirkumos pieprasa jau 27 gadus.

Nav saprotams, kādu iemeslu dēļ Aizkraukle nevēlas saņemt kvalitatīvāku preci un šādu sertifikātu nepieprasa. SIA „RCG Lighthouse” Aizkrauklei piedāvā preci, kurai šāda kvalitātes sertifikāta nav, vai arī varbūt būtu sarežģīti saņemt.

Aizkraukles ielu apgaismojuma iepirkuma nolikums paredz, ka katrs pretendents iesniedz sava piedāvātā apgaismojuma aprēķinus, nodrošinot, ka visus turpmākos piecus gadus apgaismojums darbosies kvalitatīvi stiprā gaismas intensitātē.

To varētu saukt par pamatotu prasību, ja vien jau sākotnēji, pretēji pasaulē vispārpieņemtajai praksei pasūtītājs neizvirzītu prasību aprēķinu veikt ar zemāku gaismas zudumu koeficientu. Vispārpieņemtā prakse ir tāda, ka aprēķinos tiek izmantots gaismas zudumu koeficients 0,8, bet Aizkraukles iepirkuma nolikumā pieprasīts veikt aprēķinus ar gaismas zudumu koeficientu 0,67.

Tas tāpēc, ka, ja pretendentam jāapsola, ka turpmākos piecus gadus lampa spīdēs tikpat spoži, kā iepirkumā piedāvāts, tad zemas kvalitātes preču piegādātājiem ir nepieciešams jau sākotnēji iesniegt piedāvājumu ar lielākiem gaismas zudumiem. Ja zemas kvalitātes preču piegādātājs iepirkumā šodien iesniegtu piedāvājumu, kur aprēķini veikti ar koeficientu 0,8 (kā tas attīstītās valstīs ir pieņemts), tad jau pēc pāris gadiem šādu gaismekļu izstarotās gaismas daudzums neatbilstu piedāvājumam.

Lasot ieinteresēto piegādātāju jautājumus, viņu sūdzības IUB un Aizkraukles domes amatpersonu sniegtās atbildes, rodas iespaids, ka pašvaldība lobē viena konkrēta piegādātāja intereses, pretī cerot saņemt zemas kvalitātes preces un maksāt dārgāk. Gadījumā, ja šī iepirkuma rezultātā uzvaru gūs jau vairākkārt publiskā telpā izskanējušais SIA „RCG Lighthouse”, tad, iespējams, pašvaldība savus mērķus būs sasniegusi.

Aizkraukles gadījums ir tikai viens no daudziem. Ir vairākas pašvaldības, kurās “vilciens jau ir aizbraucis”, un kur zemas kvalitātes gaismekļi jau ir iepirkti. “Uzvaras gājiens” dažādās tā stadijās turpinās arī citās Latvijas pašvaldībās, kur lampu iepirkums vēl priekšā.

Visus iepirkumus apvieno tas, ka firmu, kas iesniedz pieteikumu piegādāt zemas kvalitātes lampas par dārgu naudu, atbalsta valstiska finanšu institūcija “Altum”. Pēdējos gados „Altum” atbalstīts uzņēmums (bieži kā vienīgais pretendents) ir uzvarējis gandrīz visos ielu apgaismojuma iepirkumos, Jēkabpils, Daugavpils, Ventspils, Mārupes, Priekules, Alojas, Rūjienas, Engures, Limbažu, Tukuma, Valkas, Apes, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Kandavas, Balvu, Valmieras pašvaldībās, iegūstot līgumu slēgšanas tiesības par summu, kas lielāka par vienu miljonu eiro.