Ogres novada pašvaldība naudas taupības nolūkos strādās attālināti

© pexels.com

Energoresursu taupības nolūkos Ogres novada pašvaldība janvārī strādās attālināti, nosaka Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales rīkojums. Tajā gan paredzēti ļoti plaši izņēmumi, līdz ar to faktiski lielākā daļa turpinās klātienes darbu.

No šodienas līdz 31.janvārim Ogres novada pašvaldības iestādēm, tajā skaitā pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām, izņemot SIA "Ogres rajona slimnīca", darba organizācija ir jānodrošina attālināti, izņemot ar iestādes, teritorijas uzturēšanu saistītu un sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanu.

Attālinātais darbs pašvaldības iestādēs tiek noteikts, ņemot vērā valstī esošo situāciju saistībā ar energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu, un nolūkā efektīvi un lietderīgi izmantot pašvaldības resursus, lai mazinātu ar cenu pieaugumu saistītu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto.

Attālinātā darba laikā saziņa tiks nodrošināta elektroniski vai telefoniski, zvani no stacionārajiem tālruņiem tiks pāradresēti uz pašvaldības darbinieku mobilo sakaru ierīcēm.

Darbu klātienē turpinās Klientu apkalpošanas centrs Ogrē, valsts pārvaldes vienotie klientu apkalpošanas centri Ikšķilē, Tīnūžos, Ķegumā, Lielvārdē, Birzgalē un Rembatē.

Klātienē strādās pašvaldības iestāžu kases, pašvaldības policija un sociālās aprūpes centri.

Daļēji attālinātā režīmā strādās Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa un Sociālais dienests - šīm iestādēm savā darbā maksimāli jāizmanto rakstveida process, dokumenti un lietas jāizskata attālināti.

Pakalpojums tiek nodrošināts klātienē, ja lietas izskatīšanu vai dokumentu izsniegšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā vai attālināti un ja lieta ir saistīta ar nozīmīgu personas tiesību nodrošināšanu, aizskārumu un objektīvu steidzamību, kā arī laulību reģistrāciju.

Klātienē strādās arī pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, kas nodrošina novada administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību un komunālos pakalpojumus.

Kultūras un veselības jomā nodarbinātajiem pašvaldības darbiniekiem atļauts strādāt klātienē, lai sagatavotu un veiktu kultūras un ar veselības uzlabošanu saistītas norises, pasākumus, tiešraides translāciju vai ierakstu, vai veidot audiovizuālu darbu. Kultūras iestādēs laikā no plkst.6 līdz plkst.19 var notikt profesionālās mākslas kolektīvu mēģinājumi, ierakstu, izrāžu un koncertu sagatavošana.

Rīkojumus par attālinātā darba organizāciju nav saistošs pašvaldības izglītības iestādēm, Tūrisma informācijas centram, pašvaldības muzejiem un iestādēm, kas īsteno muzeja funkcijas.