Nojaukta vismaz 400 gadu veca ēka; tur dzimis Kurzemes un Zemgales hercogs

 
©rundale.net

Tukša vieta palikusi tur, kur agrāk stāvēja vismaz pirms četrsimt gadiem būvētā Kalnciema muižas kroga ēka. Jūnija sākumā piepeši šeit rosījās Jelgavas novada pašvaldības nolīgti strādnieki, kas pāris dienās pussagruvušo ēku nojauca, vēsta "Zemgales ziņas". 

Vēsturnieks un Kalnciema pagasta muzeja vadītājs Dāvis Beitlers uzskata, ka nojauktajai ēkai bija vēsturiska vērtība - tā ir piedzīvojusi laiku, kad šajā muižā 1690. gadā piedzima Kurzemes un Zemgales hercogs, Jelgavas un Rundāles pils cēlājs Ernsts Johans Bīrons. Viņam piekrīt arī tuvējo Upmaļu māju saimniece Aiga Līdace.

Pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša paskaidro, ka 2016. gada 20. aprīlī būvvalde apsekoja uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala “Kaigi” atrodošās ēkas drupas. Ēkai bija daļēji iegruvis jumts, vietām iegruvuši ārsienu fragmenti un konstrukcijas bija tieši pakļautas klimatiskajiem apstākļiem, kā arī būvē varēja brīvi iekļūt. Civillikums prasa aizsargāt sabiedrisko drošību, tādēļ katram būves īpašniekam ir pienākums turēt būvi tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. “Tas arī ir pamatojums, kāpēc pašvaldība lēma būvi nojaukt,” uzsver E.Kreicberga-Kapša.