No oktrobra vairākos reģionālajos autobusos varēs braukt bezmaksas

 
©f64.lv, Vladislavs Proškins

Lai paaugstinātu sabiedriskā transporta pieejamību un veicinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar reģionālo maršrutu autobusiem, no 1.oktobra tiks ieviests bezmaksas sabiedriskais transports 15 maršrutos, informē SIA Autotransporta direkcija.

Bezmaksas sabiedriskais transports tiks ieviests 15 maršrutos Alūksnes, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Ciblas, Ludzas, Dagdas, Balvu, Rugāju, Viļakas, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Ērgļu un Saldus novadā.

Bezmaksas transports tiks nodrošināts visos vai atsevišķos maršruta reisos. Kopumā šīs izmaiņas skars 60 reisus.

Bezmaksas sabiedriskais transports pilnībā vai daļēji tiks ieviests maršrutā Saldus-Jaunauce, Ludza-Cibla-Krivanda-Cibla-Ludza, Ludza-Felicianova-Zilupe-Šķaune, Ludza-Seiļi-Rundēni-Lauderi-Ludza, Ludza-Zilupe-Konecpole-Ludza, Alūksne-Dēliņkalns-Korneti-Alūksne, Balvi-Upetnieki-Balvi, Viļaka-Vecumi-Lavošnieki, Jēkabpils-Mežgale, Jēkabpils-Sunākste, Ērgļi-Liepkalne-Sausnēja, Autoosta-Lugažu stacija-Autoosta, Smiltene-Strenči-Smiltene, Smiltene-Trikāta-Strenči-Smiltene un Rūjiena-Ipiķu skola-Rūjiena. Detalizētāka informācija par to, kuri reisi katrā maršrutā būs bez maksas, pieejama šeit.

Kritēriji bezmaksas sabiedriskā transporta ieviešanai: apdzīvotība ir mazāka par četriem iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru; valsts dotāciju īpatsvars maršruta / reisa uzturēšanai ir vismaz 85%; reisu skaits maršrutā nepārsniedz sešus reisus dienā; ieņēmumi no pārdotajām biļetēm, ieskaitot pasažierus, kuru braucienus daļēji vai pilnībā apmaksā valsts, nepārsniedz 15%.

Kārtība, kā iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumu bez maksas, paliks nemainīga. Autobuss kursēs saskaņā ar noteikto kustības sarakstu, kas būs norādīts pieturās izvietotajās kustības saraksta plāksnēs un mājaslapā www.atd.lv, kā arī pārvadātāju un 1188 mājaslapā.

Pasažierim, iekāpjot autobusā, tiks izsniegta nulles vērtības biļete, lai Autotransporta direkcijai būtu pieejama precīza statistika par katra reisa pieprasījumu.

Ieviešot bezmaksas sabiedrisko transportu, valsts dotācijas būtiski nepalielināsies, jo papildus būs jākompensē tikai tā nelielā negūto ieņēmumu daļa, kas šobrīd netiek iegūta, pārvadājot pasažierus, kuri maksā pilnu vai daļēju biļetes cenu, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus.

Plānots, ka maršruti, kuros tiks nodrošināti bezmaksas pasažieru pārvadājumi, tiks pārskatīti vismaz reizi gadā. Savukārt Sabiedriskā transporta padome šos maršrutus / reisus apstiprinās uz diviem gadiem ar nosacījumu, ka pēc sešiem mēnešiem no lēmuma pieņemšanas dienas padomei lēmums jāpārskata. Autotransporta direkcija sekos līdzi pieprasījumam gan esošajos bezmaksas maršrutos / reisos, gan vērtēs reģionālo maršrutu tīklu, pārbaudot, vai nav parādījušies jauni maršruti.