Tukums - Kurzemē, Ogre - Vidzemē; izstrādāti jauni noteikumi

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Tukuma novadu plānots iekļaut Kurzemes plānošanas reģionā, bet Limbažu, Alojas un Ogres novadu Vidzemes plānošanas reģionā, aģentūru LETA informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas rezultātā līdzšinējo 119 pašvaldību vietā ir izveidotas 42 pašvaldības, VARAM ir izstrādājusi un apstiprināšanai virza jaunu noteikumu projektu par plānošanas reģionu teritorijām.

Lai veicinātu vienmērīgāku reģionu attīstību un samazinātu reģionālās attīstības atšķirības, ministrijas ieskatā ir būtiski rast risinājumus gan pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši demogrāfiskajiem izaicinājumiem, gan uzlabot sasniedzamību un dzīves vidi atbilstoši reģionu specifikai un pakalpojumu sasniegšanai. Tādēļ noteikumu projekts paredz Tukuma novada iekļaušanu Kurzemes plānošanas reģionā, savukārt Limbažu, Alojas un Ogres novadu - Vidzemes plānošanas reģionā.

Tā, piemēram, Vidzemes reģionā ir viens no zemākajiem iekšzemes kopprodukta rādītājiem uz vienu iedzīvotāju līmeņiem Latvijā, kā arī Vidzemes un Kurzemes reģionos pēdējo 20 gadu laikā ir bijis viens no lielākajiem iedzīvotāju skaita samazinājumiem starp visiem reģioniem, norāda VARAM. Ministrijā uzskata, ka minētās izmaiņas veicinās vienmērīgāku reģionālo iedalījumu un pašvaldībām būs iespēja kopīgi risināt konkrētam reģionam raksturīgus izaicinājumus.

Tikmēr, vienā plānošanas reģionā apvienojot Rīgu ar pašvaldībām, kas pilnībā atrodas tiešā Rīgas sociālekonomiskās ietekmes teritorijā, piemēram, Ropažu, Ādažu, Siguldas novadi, tiktu veicināta Rīgas metropoles areāla kā cieši saistītas ekonomiskās telpas attīstība. VARAM uzskata, ka tādējādi varētu pilnvērtīgi izmantot areāla potenciālu Latvijas konkurētspējas stiprināšanai Baltijas jūras reģionā un valsts tautsaimniecības attīstībai.

Savukārt funkcionāli saistītām teritorijām no dažādiem plānošanas reģioniem paredzēts attīstīt papildu sadarbības mehānismus.

Jau ziņots, ka pašreizējais Tukuma novads līdz šim ietilpa Rīgas plānošanas reģionā, bet ar administratīvi teritoriālo reformu, samazinot pašvaldību skaitu, tiks mainīta arī līdzšinējā pašvaldību piederība plānošanas reģioniem. Jaunveidojamajam Tukuma novadam būtu jāatrodas Kurzemes plānošanas reģionā, trešdien lēmusi novada dome.

Vēlmei turpmāk būt Kurzemes plānošanas reģionā par pamatu ir jaunveidojamā Tukuma novada ģeogrāfiskais novietojums, skaidroja domē. Tāpat novada specifika un prioritātes ir vairāk kopīgas ar citām Kurzemes pašvaldībām.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!