Covid-19 radītajā krīzes situācijā Ludzas novadā var saņemt 80 eiro pabalstu

 
©f64.lv, Ģirts Ozoliņš

Covid-19 pandēmijas radītajā krīzes situācijā Ludzas novadā iedzīvotāji var saņem 80 eiro pabalstu, paredz pašvaldības saistošie noteikumi "Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību".

Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laikposmā, kad valstī saistībā ar Covid-19 izplatību ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Uz pabalstu var pretendēt persona vai ģimene, kurai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības. Tāpat pabalsta pretendenti nedrīkst saņemt valsts dīkstāves pabalstu.

Pabalstu var saņemt, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi. Tāpat atbalsts paredzēts gadījumā, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Pašvaldība atbalstīs arī gadījumā, ja iedzīvotājiem ir radušies papildu izdevumi, ko tie paši nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts. Tāpat pabalsts piešķirams, ja persona vai ģimene atrodas vai ir atradusies karantīnā un saistībā ar to nav iztikas līdzekļu, ko pieteicējs apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 80 eiro apmērā mēnesī. Šo atbalsta veidu sniedz tām personām, kuras savu dzīvesvietu uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi ir deklarējušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!