Daugavpilī var pretendēt uz 150 eiro pabalstu un atbalstu bērnu izmitināšanai karantīnas laikā

 
©f64.lv, Vladislavs Proškins

Daugavpils pašvaldība nepieciešamības gadījumā piešķirs 150 eiro pabalstu un atbalstu bērnu īslaicīgai izmitināšanai karantīnas laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Pabalstu krīzes situācijā 150 eiro mēnesī piešķir gadījumā, ja persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, zaudējusi ienākumus un nesaņem valsts dīkstāves pabalstu. Pabalsts pienāksies, piemēram, gadījumā, ja persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, atteikts piešķirt valsts dīkstāves pabalstu. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai piekritusi samazināt darba slodzi.

Ja ģimenes vai personas, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 eiro mēnesī katram bērnam.

Savukārt atbalstu bērnu īslaicīgai izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei karantīnas laikā piešķir Bāriņtiesa uz vecāku iesnieguma pamata, kamēr vecāks atrodas stacionārā un veselības stāvokļa dēļ pats nevar aprūpēt bērnu. Bērna izmitināšanas, ēdināšanas un aprūpes izdevumus sedz pašvaldība, piešķirot Sociālajam dienestam nepieciešamos budžeta līdzekļus.

Bērniem tiek nodrošināta līdz 14 dienām ilga karantīna, pēc karantīnas beigām Bāriņtiesa vērtē jautājumu par bērna atgriešanos ģimenē vai, ja tas nav iespējams, nodrošina ārpusģimenes aprūpi Bāriņtiesu likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.

Ja vecāks, kuram ir apstiprināta Covid-19 infekcija, tiek izrakstīts no stacionāra pirms bērnam ir beidzies 14 dienu karantīnas režīms un viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai turpinātu bērna aprūpi, vecāks var lūgt pārtraukt bērna īslaicīgo aprūpes nodrošināšanu. Šo lūgumu vecāks var paust pa tālruni Bāriņtiesai. Lēmumu par bērna īslaicīgas aprūpes izbeigšanu pieņem Bāriņtiesa.

Pašvaldība aplēsusi, ka šāda palīdzība būs nepieciešama 21 bērnam, kuru izmitināšanai, ēdināšanai un aprūpei 60 dienām Sociālajam dienestam būs nepieciešams piešķirt 60 000 eiro.

Abus atbalsta veidus varēs saņemt, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Kā ziņots, Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 6.decembrim izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!