Ārkārtējā situācijā jārīkojas nekavējoties

 
©Publicitātes foto Raivo Sarelainens

«Šis ir laiks, kad mums ir jābūt vienotiem. Katrs ir atbildīgs, kā mums kopā izdosies ierobežot vīrusa izplatīšanos. Valmierieši ir darītāji, to pierādām arī šobrīd. Uzskatu, ka pašvaldībai ir būtiska loma, mēs nedrīkstam būt tikai atbildētāji, ja tiek lūgta palīdzība. Mums jau iepriekš ir jāmeklē risinājumi, arī radoša pieeja, lai palīdzētu cits citam, domātu ilgtermiņā. Un ir redzams, ka to sagaida arī iedzīvotāji. Nākot ar savu iniciatīvu, iedrošinot, arī cilvēki atsaucas un iesaistās krīzes mazināšanā. Protams, ka ir neziņa un ir grūti. Krīze skar ikvienu, dzīve ir mainījusies visiem, taču mūsu spēkos ir būt atbildīgiem un rīkoties, lai atrastu vislabāko risinājumu,» uzskata Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

«Uzskatām, ka ir īstais laiks apkopot pašvaldību labās prakses sabiedrības atbalstam krīzes situācijā. Mums jāmācās citam no cita. Bija nepieciešams ļoti mazs laiks, lai dažādas iedvesmojošas un uzmundrinošas akcijas izdomātu un īstenotu iedzīvotāji un organizācijas visā pasaulē, arī Latvijā. Tas jādara arī pašvaldībām. Vislielāko atsaucību un iesaistīšanos pagaidām ir guvušas divas šādas iniciatīvas - vietējo uzņēmumu atbalstīšana, aicinot palikt mājās un atbalstīt vietējos, izmantojot pakalpojumu Piegāde mājās, kā arī siltu pusdienu piegāde mājās 1.-6. klašu skolēniem,» stāsta J. Baiks.

#atbalstivalmieru, #atbalstivietējos, #paliecmājās

Kopā ar Valmieras Tūrisma informācijas centru un biedrību Valmieras Attīstības aģentūra, kam pašvaldība deleģējusi uzdevumu veicināt sadarbību ar uzņēmējiem un attīstīt uzņēmējdarbības vidi Valmierā, 25. martā sākta kampaņa ar mērķi atbalstīt iedzīvotājus un uzņēmējus, veicināt piegādes mājās pakalpojumu izmantošanu. Katru dienu iniciatīvai pievienojas arvien vairāk uzņēmumu gan no Valmieras, gan apkārtējiem novadiem, gan tālākām Vidzemes vietām. Šobrīd gaidām, kad savu «piegāde mājās» piedāvājumu atvērs arī lielveikali. Viss piedāvājums, to regulāri papildinot, iedzīvotājiem ērtā veidā apkopots un pieejams aģentūras mājaslapā http://developvalmiera.lv/piegades-valmiera/. Ir informācija gan par silta ēdiena piegādi no kafejnīcām un restorāniem, gan par medikamentu pasūtīšanu, pārtikas produktu, saimniecības preču un skaistumkopšanas līdzekļu piegādi u. c. «Tas daudziem prasa paradumu maiņu, bet redzam, ka šis pakalpojums ir pieprasīts. Valmieras Attīstības aģentūra ir uzsākusi arī kampaņu sociālajos tīklos, kur vietējie uzņēmēji pastāsta par uzņēmējdarbības pieredzi un radošo pieeju krīzes laikā, kā arī publiski uzrunā kādu citu uzņēmēju dalīties savā pieejā un risinājumos.»

Siltas pusdienas bērniem

Iecere par brīvpusdienu piegādi 1.-6. klašu skolēniem (kuri Valmieras skolās saņem brīvpusdienas) sākās ar ideju, ka Valmieras pilsētas pašvaldības palīdzība pusdienu nodrošināšanā būs labs atbalsts ne tikai daudzbērnu ģimenēm vai ģimenēm, kurām ir trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes statuss. «Visiem šobrīd jāpielāgojas jauniem apstākļiem, vecākiem papildus darbam jāieplāno arī palīdzība bērniem, mācoties attālināti. Tādējādi par siltām pusdienām saņemam daudz pateicības vārdu. Ir pat dzirdēts, ka mazie aicina vecākus nogaršot pusdienas, lai viņi varētu sagaršot recepti un atkārtot to mājās.»

Tika izveidota anketa, lai apzinātu, cik vecāku izmantotu šo pakalpojumu. Pirmajā dienā tika sagatavotas 745 porcijas, šobrīd skaits ir pārsniedzis 900. Seši skolu mikroautobusi katru darba dienu pusdienas, veicot 12 maršrutu, nogādā 270 īpaši atzīmētās vietās, kur tās saņem bērni vai viņu vecāki. «Pilsētplānošanas nodaļa ir paveikusi lielu darbu, izstrādājot piegādes loģistikas plānu. Līdz šim nebijām saviem spēkiem organizējuši maršrutus, piegādes laikus, noteikuši saņemšanas vietas utt., nodrošinot, ka no brīža, kad pavārs ir ēdienu saservējis, līdz laikam, kad to saņem mazais skolēns, nav vairāk par 40 minūtēm. Taču redzam, cik liels atbalsts tas ir ģimenēm.» Tas ir atbalsts arī uzņēmumam, kas var turpināt nodrošināt pusdienu gatavošanu skolēniem arī tad, kad mācības notiek attālināti.

Jāturpina sildīt ekonomiku

«Ir jāievēro visi drošības noteikumi, un pašvaldībai ir jārāda piemērs. Piemēram, jau kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas ir slēgts Vidzemes Olimpiskais centrs, lai gan sākotnēji vēl bija iespēja ļaut tur notikt atsevišķām sporta nodarbībām. Mēs vēlētos, ka valsts uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos iekļautu arī atbalsta sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām. Vidzemes Olimpiskā centra darbība ir ļoti nozīmīga ne tikai Valmieras, bet arī Latvijas mērogā, nodrošinot augstvērtīgu treniņu un sacensību infrastruktūru.» Tāpēc pašvaldība ir lēmusi ieguldīt savus līdzekļus, lai nodrošinātu līdzvērtīgus apstākļus, kādu palīdzību saņem uzņēmumi privātajā sektorā. Uzņēmējdarbību apstādināt nevar, jo tas ir būtisks atspēriena solis, kad situācija normalizēsies. Valmierā turpinās darbs Jāņa Daliņa stadiona pārbūvē, šķeldu katlumājas būvniecībā, kā arī projektos, kur piesaistīts Eiropas fondu finansējums.

Sadarbībā ar biedrību Valmieras Attīstības aģentūra ir izveidota mājaslapas sadaļa, kas ir uzticams informācijas avots uzņēmējiem par aktualitātēm valsts un pašvaldības līmenī. Visi pilsētas un tuvākās apkārtnes uzņēmēji saņēmuši informāciju, kā uzzināt par jaunumiem un kur saņemt uzņēmējiem noderīgu konsultāciju ārkārtējās situācijas laikā. Ir izveidota vienkārša forma, kā uzņēmējs, aizpildot to tiešsaistē, var pieteikt savu problēmu un sniegt ierosinājumu. «Tas pašvaldībai dod iespēju saprast konkrēto uzņēmēju izaicinājumus šobrīd, sniegt individuālu atbalstu, kā arī apkopot viedokli un tālāk jau to pārstāvēt sarunās ar valsts institūcijām. Līdz šim biežāk uzdotie jautājumi ir saistīti ar valsts atbalsta piemērošanas kritērijiem, kā arī pašvaldības iespējām palīdzēt nelieliem uzņēmumiem, kuru darbību nopietni ietekmējusi ārkārtējā situācija un ar to saistītais regulējums.»

Informācijai - būtiska loma

«Ērti lietojamas un saprotamas informācijas nodrošināšana ir būtiska, lai nerastos panika, būtu skaidrs, kā rīkoties un ko no mums sagaida. Pirmais darbs pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas mums bija izveidot Valmieras mājaslapā sadaļu, kur pieejama visa aktuālā informācija gan valsts mērogā, gan konkrēti par to, kas notiek Valmierā un kā pašvaldība palīdz iedzīvotājiem, uzņēmumiem. Arī pirmo pašvaldības izdevumu pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas veltījām ar koronavīrusu saistītiem jautājumiem, paskaidrojot, kā tas ietekmēs tieši Valmieras iedzīvotājus. Otrs, kā jau minēts iepriekš, ir regulāra informācijas apmaiņa ar uzņēmējiem. Kad ir grūti izteikt prognozes, ir jābūt vienotam skatījumam, kā rīkoties konkrētajā brīdī un kā - ilgtermiņā.»

Pašvaldības atbalsts

«Šobrīd visi darbojamies krīzes režīmā, kad ir iedarbināti visi mehānismi, lai sniegtu palīdzību. Pamatojoties uz pieņemtajiem noteikumiem, mēs darbojamies tā, lai pašvaldība izmantotu visas iespējas iedzīvotāju atbalstam.» Pirmais lēmums bija par sociālās palīdzības sniegšanu. Tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos par pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu, pabalstu saņemšanā un brīvprātīgo iniciatīvās. Pašvaldība aicina sazināties ar Sociālo lietu pārvaldi, ja nepieciešama palīdzība. «Pagaidām gan šādu lūgumu nav daudz. Visdrīzāk tas ir tāpēc, ka mums ir sadarbības līgumi ar vairākām nevalstiskajām organizācijām, kuras jau līdz šim veica un tagad turpina veikt sociālās palīdzības sniegšanu, piemēram, aprūpe mājās, zupas virtuve. Tāpat vairākas nevalstiskās organizācijas ir izteikušas vēlmi iesaistīties palīdzības nodrošināšanā.»

Tāpat ir nolemts uz 15. novembri pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņu visiem NĪN maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem. Līdz 15. novembrim par maksājumiem netiks aprēķināta kavējuma nauda. Drīzumā tiks izskatīts jautājums par nākamo NĪN samaksas termiņu pārcelšanu vai samaksas atcelšanu.

Arī pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Valmieras ūdens nepiemēros līgumsodu par kavētajiem norēķiniem par saņemtajiem regulētajiem pakalpojumiem periodā no šā gada 26. marta līdz 30. jūnijam.

Pašvaldība atsaukusies aicinājumam pilsētā izveidot punktu vīrusa Covid-19 parauga paņemšanai. Tas ir būtisks atbalsts iedzīvotājiem šādus punktus atvērt arī reģionos.

#paliecmājās

«Paliekot mājās, varam izglābt sevi un citus. Jo godīgāki un disciplinētāki būsim, jo veiksmīgāk ierobežosim vīrusa izplatīšanos. Vēlos pateikties medicīnas darbiniekiem, policistiem, pārdevējiem, skolotājiem, bērnudārza audzinātājām un auklītēm, farmaceitiem, uzņēmējiem, visiem, kuri pašaizliedzīgi turpina darbu ārkārtējās situācijas laikā! Kopā mēs varam paveikt neiedomājami daudz. Īpašs prieks par mūsējiem, kuri uzmundrina cits citu. Vidzemes Augstskola ir gatava palīdzēt Valmieras skolām attālināto mācību procesā, uzņēmēji dalās pieredzē, kādas pārmaiņas ieviesuši, iedzīvotāji aicina cits citu izvēlēties vietējo uzņēmēju ražojumus un dalās ar fotogrāfijām, kā pasūta ēdienu vai citas lietas uz mājām. Valmieras bibliotēka aicina lasīt e-grāmatas un žurnālus, jaunatnes centrs Vinda piedāvā idejas brīvajam laikam jauniešiem, vairāki treneri piedāvā treniņus tiešsaistē, aktīvi vecāki rāda piemēru, kā pavadīt laiku dabā, ievērojot sociālo distancēšanos, dalās ar pašu izdomātām jautrām spēlēm. Latvijā labi zināms pasākumu organizēšanas uzņēmums aicina pievienoties korporatīvajai ballītei, kas nenotika klātienē, attālinātā veidā. Šie ir tikai daži piemēri, kas pašlaik notiek Valmierā. Ir ļoti svarīgi apzināties, cik būtiska ir mūsu loma vīrusa ierobežošanā, sākot ar noteikumu ievērošanu un turpinot ar palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem un arī pozitīvas noskaņas un cerības uzturēšanu. Tā arī varētu raksturot pašvaldības darbu šajā laikā - darīt visu, kas iespējams, lai nodrošinātu vīrusa ierobežošanu un sniegtu palīdzību, bet, ja nav iespējams, meklēt radošus risinājumus un dalīties ar tiem, jo labais vairo labo.»