Siguldiešiem uzlabosies elektroapgāde

© Publicitātes foto

Lai paaugstinātu Siguldas novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šogad novada teritorijā AS Sadales tīkls realizēs sešus projektus, un pilsētā jau ir sākusies arī nākamā gada elektrotīkla pārbūves projektu realizācija.

Klienti no AS Sadales tīkls gaida kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroapgādes pakalpojumu, un to uzņēmums var nodrošināt, tikai nepārtraukti uzturot un laikus atjaunojot elektroapgādes infrastruktūru. Lielākais šā gada projekts Siguldas novadā realizēts gar Vidzemes šoseju - no Ķiparu apkaimes līdz Jūdažiem. Šajā teritorijā vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas 11,2 km garumā. Rekonstrukcijas darbu laikā 1,4 km garš elektrolīnijas posms pārbūvēts par kabeļu līniju, bet 9,8 km garumā gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas izolētu vadu izpildījumā. Vidējā sprieguma elektrotīkls šajā teritorijā šķērso mežainu apvidu, tādēļ elektrolīniju pārbūve kabeļu līnijās un izolētu vadu izpildījumā paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un mežizstrādes darbu veicēju, drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Elektrolīnija nodrošina elektroapgādi gan Jūdažiem, gan Mālpilij, un piegādātās elektroenerģijas kvalitāte un drošums uzlabosies vairāk nekā 700 klientiem.

Allažu pagastā elektrotīkla pārbūve vēl turpinās un darbs notiek starp Stīveriem un Allažiem. Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem un uzņēmumiem, vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 5,4 km garumā tiek pārbūvēta par kabeļu līniju, savukārt zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija norit 1,5 km garumā un AS Sadales tīkls veic jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Savukārt Siguldas pagastā, pie īpašumiem Eriņi un Kalnāres, zemsprieguma elektrolīnija rekonstruēta 2 km garumā. Elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju, un darbu laikā papildus izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

Siguldā elektrotīkls atjaunots Meldru un Seleksa ielā. Meldru ielā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,5 km garumā pārbūvēta par kabeļu līniju, un projekts realizēts vienlaikus ar pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju. Lai elektrotīkla atjaunošanas process būtu efektīvs un saimniecisks, par plānotajiem elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem AS Sadales tīkls regulāri informē Siguldas novada pašvaldību. Iespēju robežās elektrotīkla rekonstrukcija tiek veikta vienlaikus ar pašvaldības plānotajiem ielu un pilsētas infrastruktūras uzlabošanas darbiem. Šāda labas sadarbības prakse ar pašvaldību ļauj gan pašvaldībai, gan AS Sadales tīkls efektīvāk izmantot investīcijām paredzētos līdzekļus, veicinot attīstību pašvaldībā un iedzīvotāju labklājību. Elektrotīkls Siguldā rekonstruēts arī Seleksa ielas apkaimē, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,5 km garumā.

Arī 2020. gadā Siguldā plānots realizēt iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai nozīmīgus projektus. Darbs jau ir uzsācies Mālkalnu un Kalmju ielā, kur vienlaikus ar pašvaldības ielas pārbūves projektu AS Sadales tīkls 1,5 km garu zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēs par kabeļu līniju.

Siguldā elektrotīkla pārbūve nākamajā gadā norisināsies Lauku ielā, kur paredzēts zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstruēt 200 metru garumā, Dārza, Nītaures un Pīpeņu ielas apkaimē, kur plānots izbūvēt jaunu un rekonstruēt esošo transformatoru apakšstaciju, un no Noliktavu ielas apkaimē, kur AS Sadales tīkls atjaunos zemsprieguma elektrotīklu. Savukārt Nurmižos plānots rekonstruēt gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrolīniju. No dzelzceļa līdz Nurmižiem vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 1,5 km garumā tiks pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas 5,4 km garumā plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām. Darbu laikā AS Sadales tīkls izbūves jaunu transformatoru apakšstaciju.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroapgādi novada iedzīvotājiem, apjomīga elektrolīniju pārbūve turpināsies Allažu pagastā. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Dobeskalnos, AS Sadales tīkls plāno rekonstruēt zemsprieguma elektrolīniju 1,4 km garumā, bet no Allažiem līdz Allažmuižai atjaunot vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju. Elektrolīnijas posms 1,5 km garumā tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, tā pasargājot elektrotīklu no nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmes.

Kopumā 2019. un 2020. gadā Siguldas novada elektrotīkla atjaunošanā AS Sadales tīkls ieguldīs aptuveni 930 tūkstošus eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem klientu. AS Sadales tīkls aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā uzņēmums var ilgtermiņā nodrošināt klientiem drošu un nepārtrauktu elektroapgādi.

Svarīgākais