Liepājniekiem paaugstināsies elektropiegādes drošums

 
AS SADALES TĪKLS mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu visā Latvijā, paaugstinot gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti ©Publicitātes foto

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Liepājā, šogad AS Sadales tīkls pilsētā realizē septiņus projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 521 tūkstoti eiro.

Pilsētas teritorijā AS Sadales tīkls veic gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi. Apjomīga elektrolīniju pārbūve šobrīd notiek Vecliepājā. Kungu, Bāriņu, Ganību, Baznīcas, Dārza, Jāņa ielās AS Sadales tīkls atjauno vidējā sprieguma kabeļu līnijas. Šajās ielās vēl ir saglabājies vēsturiskais 6 kV (kilovoltu) elektrotīkls un atsevišķu elektrolīniju posmi vēl ir saglabājušies no 1956. gada. Kopumā 6 kV kabeļu līnija tiks pārbūvēta par 10 kV kabeļu līniju 1,2 km garumā, nodrošinot iespēju klientiem izbūvēt jaunus elektrības pieslēgumus vai palielināt esošo pieslēgumu jaudu. Klientiem būtiski uzlabosies elektroapgādes drošums un kvalitāte.

Savukārt Ganību, Pupu un Zāļu ielu apkaimē tiek atjaunota gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma kabeļu līnija. Projekts tiek realizēts vienlaikus ar pašvaldības plānoto ielas seguma pārbūvi. Kopumā šajās ielās AS Sadales tīkls atjaunos vidējā sprieguma kabeļu līniju 1 km garumā, izbūvēs jaunu zemsprieguma elektrotīklu 1,2 km garumā un atjaunos 25 klientiem elektroapgādes sadalnes.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros vidējā sprieguma elektrotīklā AS Sadales tīkls uzstādīs attālināti vadāmus jaudas slēdžus, ar kuru palīdzību uzņēmuma personāls varēs attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus bojājumu gadījumos. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošinās, ka elektrotīkla bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija, līdz ar to elektrotīkla dispečeri nekavējoties attālināti var veikt elektrolīniju pārslēgšanu, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem.

Apjomīgs elektrotīkla rekonstrukcijas darbs norit arī Peldu ielas apkaimē, kur elektrotīkla pārbūve tiek veikta vienlaikus ar pašvaldības ielu rekonstrukcijas projektu. Šajā apvidū - Roņu, Zvejnieku, Peldu ielās - AS Sadales tīkls kopumā atjauno vidējā sprieguma kabeļu līnijas 3,6 km garumā un tiek veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija.

Zemsprieguma 0,4 kV elektrotīkla rekonstrukcija šobrīd notiek Laumas fabrikas apkaimē - Mežu un Kviešu ielās, kur AS Sadales tīkls zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvē par kabeļu līnijām 1,9 km garumā, paaugstinot ne vien elektroapgādes, bet arī sabiedrības drošību, jo elektrotīkls stiepjas gar autoceļu.

Divi šogad plānotie elektrotīkla pārbūves projekti pilsētā jau ir noslēgušies. Viens no tiem realizēts Slimnīcas ielā, kur zemsprieguma elektrolīnija pārbūvēta 500 m garumā. Iepriekš gaisvadu elektrolīnija šķērsoja iežogotu privātīpašumu, kas apgrūtināja AS Sadales tīkls darbinieku piekļūšanu elektrotīklam un iespēju operatīvi veikt elektrotīkla remontu un uzturēšanas darbus.

Elektrotīkla atjaunošanas darbs noslēdzies arī Karostā. Darbs noritēja Spīdolas, Viršu, Pāvilostas ielu apkaimē, kur vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas atjaunotas 500 m garumā, rekonstruētas divas un izbūvēta viena jauna transformatoru apakšstacija.

Arī turpmākajos gados AS Sadales tīkls Liepājā turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno. AS Sadales tīkls aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā uzņēmums var ilgtermiņā nodrošināt saviem klientiem drošu un nepārtrauktu elektroapgādi.