"Valmieras enerģija" līdz 90% no siltumenerģijas kopējā apjoma plāno ražot no biokurināmā

 
JAUNĀ KATLUMĀJA. Jau 2020. gadā ekspluatācijā tiks nodota jaunā biokurināmā katlumāja ar kopējo jaudu 10, 5 MW ©Oksana Džadana/F64

Intervija ar AS Valmieras enerģija valdes locekli Māri Kānīti.

- Šī sezona sākas ar labām ziņām - par apkuri būs jāmaksā par 5% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Kāpēc notiek tik straujas pārmaiņas?

- Piebildīšu, ka Valmieras enerģija saražo apmēram 84% no kopējā pilsētai nepieciešamā siltumenerģijas daudzuma. Ir svarīgi saprast, ka Valmieras enerģija šobrīd ir tikai siltumenerģijas ražotājs, kas pārdod saražoto siltumenerģiju operatoram SIA Valmieras ūdens, kas tālāk siltumenerģiju pārdod gala patērētājam. Iepriekšējās sezonas tarifa pieaugumu izsauca energoresursu, galvenokārt dabasgāzes, cenas straujš palielinājums. Iepriekšminētie aspekti atsaucās uz mums kā lielākajiem siltuma ražotājiem Valmierā un likumsakarīgi uz gala tarifu patērētājiem. Šogad situācija ir mainījusies - energoresursu cenas tirgū ir samazinājušās, līdz ar to siltumenerģijas ražošanas izmaksas samazinās. Šajā apkures sezonā Valmieras enerģijas noteiktais saražotās siltumenerģijas tarifs ir par 8% mazāks nekā iepriekšējā gadā.

- Vai situācijā, ja dabasgāzes cenas pasaules tirgū strauji mainīsies, izmaiņas būs arī tarifā?

- Nē, mēs nestrādājam pēc šī principa, tāpēc valmieriešiem nav jāuztraucas, ka sezonas vidū tarifs varētu krasi mainīties. Līgumus par kurināmā piegādēm Valmieras enerģijai slēdz par fiksētu cenu uz gada periodu. Tradicionāli tarifs tiek pārskatīts jūnijā, tāpēc vēl pirms apkures sezonas pilsētnieki uzzina jauno nākamās sezonas tarifu un var rēķināt ietaupījumu vai palielinājumu kopējā mājsaimniecības patēriņa grozā.

Mūsu vēlme ir panākt tarifu stabilitāti, lai, strādājot tālāk, pakāpeniski varētu samazināt ražošanas izmaksas, kas pozitīvi atsauktos arī uz tarifu gala patērētājam.

- Vai var prognozēt energoresursu cenas, piemēram, nākamajai piecgadei?

- Prognozes, protams, pastāv, taču, vēsturiski skatoties, kā tās piepildās, nav pārliecības, ka tā arī notiks, tāpēc kaut ko precīzi prognozēt nav iespējams. Mēs ceram uz pozitīvu efektu dabasgāzes tirgus atvēršanai, kā rezultātā palielināsies dabasgāzes tirgus robežas - Baltijas valstis apvienosies ar Somiju 2020. gada 1. janvārī. Ņemot vērā, ka mūsu uzņēmuma māteskompānija Adven strādā arī Somijā un Igaunijā, jaunā situācija varētu labvēlīgi ietekmēt energoresursu cenu arī mūsu uzņēmumam.

- 2015. gadā Valmieras enerģija nodeva ekspluatācijā šķeldas katlumāju Dzelzceļa ielā 7, kas uzbūvēta tieši blakus esošajai gāzes katlumājai. Kāda ir proporcionālā attiecība starp biokurināmā katlumājā un dabasgāzes katlos saražotā siltuma apjomu?

- Šobrīd kopējā uzņēmuma ietvaros saražotās siltumenerģijas attiecība ir - 70% iegūstam no dabasgāzes, 30% no biokurināmā. Taču šobrīd būvniecības stadijā ir jauna biokurināmā katlumāja Gaujas labajā krastā ar kopējo jaudu 10,5 MW, kas būtiski mainīs proporciju, un spēsim izpildīt klimata pārmaiņu stratēģijas mērķus. Iepriekšējās aplēses liecina, ka ar biokurināmo uzņēmuma ietvaros mēs varētu saražot līdz pat 90% no kopējā saražotā siltuma apjoma gada griezumā. Jauno katlumāju ekspluatācijā plānots nodot vēl pirms 2020. gada apkures sezonas sākuma. Vēlos paskaidrot, ka tā būs mūsdienīga katlumāja ar moderniem tehnoloģiskajiem risinājumiem - 9 MW jaudu nodrošina pats katls, bet vēl 1,5 MW plānots iegūt ar dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru.

Jaunais projekts top ciešā sasaistē ar pašvaldības aktivitātēm - projektiem ceļu infrastruktūras uzlabošanā un SIA Valmieras ūdens ieplānotajiem projektiem siltumtrašu izbūvē, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu.

- Vai jaunajā katlumājā būs arī dabasgāzes katli, kas diferencētu riskus?

- Jā, šī projekta ietekmē tiks veikta kurināmā diversifikācijā, jo nav prātīgi pilsētas siltumapgādi balstīt tikai uz vienu kurināmā veidu. Situācijas var izrādīties dažādas, un riski ir lieli. No šobrīd pilsētas centrā esošās dabasgāzes katlumājas uz topošo objektu pakāpeniski tiks pārceltas arī jau izmantotās dabasgāzes katlumājas iekārtas, tādējādi atbrīvojot vietu pilsētas centrā un koncentrējot darbību vienā vietā. Piebildīšu, ka, uzstādot šīs iekārtas jaunajā vietā, atbilstoši normatīviem tās tiks papildinātas ar jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas samazina izmešu apjomu.

- Jūs jau pieminējāt māteskompāniju Adven, kuras uzņēmumi Somijas un Igaunijas tirgū sniedz ne tikai siltuma ražošanas pakalpojumus, bet sadarbojas gan ar ražotājiem, gan tirgotājiem, nodrošinot tiem nepieciešamo resursu, tostarp siltuma, tvaika un aukstuma, ražošanu. Vai redzat šīs darbības jomas attīstību arī Latvijā?

- Latvijā pašreiz daudzi uzņēmumi vēlas paši ražot enerģiju, un tas ir normāli. Tomēr arvien biežāk resursu ierobežotība vai vēlme tos izmantot efektīvāk ir gana būtiski iemesli, kādēļ izmantot ārpakalpojuma sniedzēju, kuram ir specializētas zināšanas un iespējas. Mūsu mērķis ir palīdzēt klientiem, kuru darbība ir saistīta ar ievērojamu enerģijas un ūdens patēriņu. Mēs piedāvājam risinājumus, kādi klienta uzņēmumam pašlaik var nebūt pat pieejami, paši tos finansējam, realizējam, uzturam un ekspluatējam. Daži piemēri tam ir siltuma rekuperācija, efektīva notekūdeņu apstrāde, tvaika ražošana no biokurināmā vai vietēja mēroga biogāzes ražošana. Klients var koncentrēties un investēt savā pamata darbībā, bet enerģijas apgādi ražošanas procesiem atstāt profesionālām kompānijām, kāda ir Adven. Šobrīd norit sarunas un projektu izstrāde vairākiem Latvijas uzņēmumiem. Mēs tiecamies būt daļa no klimata pārmaiņu risinājuma un uzskatām, ka varam uzlabot situāciju ar katru ilgtspējīgu enerģijas risinājumu, ko mēs rodam, veidojam un uzturam kopā ar mūsu klientiem.

-Valmieras pašvaldība ir uzsākusi bijušā gaļas kombināta teritorijas revitalizāciju, pārveidojot to par industriālu teritoriju ar mūsdienu prasībām atbilstošiem inženiertīkliem un komunikācijām. Vai saredzat vietu arī Adven piedāvātajiem risinājumiem?

- Ļoti apsveicama ir pašvaldības iniciatīva sakārtot 20. gadsimta industriālos objektus, pielāgojot tos mūsdienīgai uzņēmējdarbībai. Vai ir potenciāls šajā teritorijā sniegt iepriekšminētos pakalpojumus, daudzējādā ziņā ir atkarīgs no potenciālajiem nomniekiem - to ražošanas jomām, jaudas un vajadzībām. Ja nomniekus interesēs mūsu piedāvājums, tad esam gatavi sadarboties un nodrošināt siltumapgādi, tvaika ražošanu, dzesēšanu un ūdens attīrīšanu. Vēlamies, lai uzņēmumi koncentrētos savai pamatdarbībai, savukārt mēs varam palīdzēt nodrošināt nepieciešamos resursus uzņēmuma veiksmīgai attīstībai.

Šajā teritorijā varētu nodrošināt vienotu siltumavotu, kas piegādātu katram uzņēmumam nepieciešamo pakalpojumu atbilstošā temperatūrā un apjomā, kā arī izbūvēt vienotas ūdens attīrīšanas iekārtas. Pagaidām tā ir mūsu ideja - vai mēs tur būsim vai nē, ir pāragri spriest.

- Vai šāda tipa iekārtas ir standartizētas, vai arī katrs risinājums ir individuāls?

- Ar katru klientu strādājam individuāli, jo Adven nav nedz iekārtu ražotājs, nedz pārstāv kādu no ražotājiem. Katra situācija tiek izvērtēta, ņemot vērā klientam nepieciešamo un vēlamo, atrodot labākos un efektīvākos risinājumus. Gribu uzsvērt, ka, īstenojot projektus Latvijā, mēs sadarbojamies ar Adven inženieriem, projektētājiem, enerģētiķiem un citiem speciālistiem ar lielu pieredzi, lai katrs Adven ietvarā radītais projekts būtu visaugstākajā kvalitātē. Projekti top, sadarbojoties 370 profesionāļiem no četrām dažādām valstīm.

VALMIERAS ENERĢIJA kā "Adven grupas" sastāvdaļa arī Latvijā vēlas ieviest pasaules jaunākās ražošanas nozares tendences, kuru ietvaros siltuma, aukstuma, tvaika ražošana, kā arī ūdens attīrīšana tiek pirkta kā ārpakalpojums, lai ražotājs koncentrētos uz savam tiešajam pamata biznesam, bet resursu piegādi uzticētu profesionāļiem kā servisu, teic Māris Kānītis / Publicitātes foto/ Ronalds Šulcs

***

UZZIŅAI

• Adven ir vadošais pakalpojumu sniedzējs enerģijas un ūdensapgādes jomā Ziemeļvalstīs un Baltijā. Industriālajiem klientiem Adven nodrošina tvaiku, siltumapgādi un aukstumapgādi, kā arī risinājumus, lai uzlabotu enerģijas, ūdens un izejvielu efektīvu izmantošanu ražošanas procesā. Nekustamā īpašuma segmentam Adven nodrošina siltumapgādi un dzesēšanu, balstoties uz centralizētās siltumapgādes risinājumiem vai konkrētajam objektam īpaši pielāgotiem risinājumiem, piemēram, izmantojot ģeotermālo un bioenerģiju. Adven biznesa modelis ir balstīts uz pilnu servisu un ilgtermiņa sadarbību.

• Uzņēmuma apgrozījums pārsniedz 200 miljonus eiro gadā, un kopējā bilance 800 miljoni eiro. Uzņēmumam ir gandrīz 40 gadu pieredze, un tajā ir aptuveni 370 dažādu speciālistu. Adven darbojas vairāk nekā 300 objektos ar kopējo uzstādīto jaudu vairāk nekā 1900 MW.

• www.adven.lv