Pasažieru pārvadātāju sagatavošanā nepieciešamas izmaiņas
 
DROŠI UN DRAUDZĪGI. 2017. gadā saņemta Sudraba kategorija konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks un apbalvojums akcijā Latviešu valodai draudzīgākā vide, lepojas Oskars Spurdziņš ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

SIA VTU Valmiera (VTU), kas ir septiņu pašvaldību kapitālsabiedrība, veic pasažieru pārvadājumus starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā Ziemeļaustrumi un bijušajos Valmieras un Valkas rajonos vietējās nozīmes maršrutos. Vienlaikus uzņēmums nodrošina sabiedriskā transporta pieejamību Valmieras pilsētas maršrutos un pasažieru neregulāros pārvadājumus pēc pieprasījuma. Kopējais nobraukums gadā pārsniedz 6 miljonus kilometru.

Kolektīvam vajadzīgs papildinājums

VTU, tāpat kā citi nozares uzņēmumi, meklē iespējas piesaistīt jaunus autobusu vadītājus. Tam, ka ne tikai Valmierā, bet arī citviet pietrūkst kvalificētu autobusu vadītāju, ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tas ir atalgojuma jautājums, jo atšķirībā no nozarēm, kurās pēdējo gadu laikā ieplūst ES finansējums, ikgadējais algu kāpums ir mazāks. VTU valdes priekšsēdētājs Oskars Spurdziņš skaidro: «Pasažieru pārvadājumu nozare ir atkarīga no valdības pieņemtajiem lēmumiem un apstiprinātajiem tarifiem. Ja daudzās nozarēs algu kāpums ir 8 līdz 10% robežās, tad pasažieru pārvadājumos tie ir 3 līdz 4% gadā. Tas nozīmē, ka darbiniekam ir izdevīgi strādāt citur un nopelnīt vairāk. Otrs aspekts saistās ar darba specifiku - ne katrs var kļūt par autobusu vadītāju, jo nepieciešamas ne tikai braukšanas iemaņas, prasme strādāt ar kases aparātu, spēja pielāgoties darba grafikam, bet arī personīgo īpašību kopums, kur svarīgākā ir pozitīva komunikācijas spēja ar pasažieriem.»

Trešais, nepieciešamās prasmes un kvalifikāciju autobusa vadīšanai nevar apgūt vispārējās vai profesionālajās izglītības iestādēs, bet gan nodarbībās autoskolā kursu veidā. Tāpat ir vecuma ierobežojumi - par profesionālu autobusa vadītāju var kļūt no 24 gadu vecuma. Tas nosaka, ka pēc skolas beigšanas jaunietim ir izdevīgāk apgūt zināšanas vai strādāt jomā, kur darboties izvēlētajā profesijā varēs pirms 24 gadu vecuma sasniegšanas. Pieminēšanas vērts ir arī profesijas prestižs, kas ir problēma plašākā mērogā - nereti cilvēks pēc vidusskolas beigšanas iestājas augstskolā, pat īsti nezinot, ko vēlas darīt pēc tam, nevis, piemēram, apgūst autobusa vadītājam, galdniekam, elektriķim vai citām profesijām nepieciešamās prasmes, kas, iespējams, viņu interesē, padodas un ir pieprasītas darba tirgū. Tāpēc būt nepieciešams lielāks valsts atbalsts. Uzņēmums iesaistās akcijās, dodot iespēju jauniem cilvēkiem labāk iepazīt pasažieru pārvadātāja profesiju, kā arī piedāvā kursus topošajiem autobusa vadītājiem, turklāt saviem darbiniekiem obligātās regulārās mācības, lai ik pēc pieciem gadiem atjaunotu profesionālo kvalifikāciju (95. kods), uzņēmumā nodrošina bez maksas. VTU gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmuma darbiniekiem piedāvā pārkvalifikāciju un mācības, kompensējot teorētiskās mācības un braukšanas nodarbību izmaksas, ja nepieciešams, pēc mācībām nodrošinot arī naktsmītni. Uzņēmuma darba sludinājumi liecina, ka autobusu vadītāji ir vajadzīgi arī Smiltenē un Valkā. Uzņēmums piedāvā iespēju nopelnīt ap 1000 eiro bruto un vairāk, jo tiek piemērota autobusu vadītāju motivācijas sistēma. Oskars Spurdziņš stāsta, ka katru gadu tiek veikta vadītāju novērtēšana - atkarībā no rezultātiem labākajiem tiek rasta iespēja par darbu samaksāt vairāk. Tāpat par labu darbu neizpaliek piemaksas. «Izvērtējot visus par un pret, tostarp sociālās garantijas, apmaksātus atvaļinājumus un citus bonusus, jāsaka, ka atalgojums ir pieņemams, turklāt uzņēmumam ir laba reputācija, tā darbība ir stabila un ilgtermiņa attīstībā vērsta,» uzskata Oskars Spurdziņš.

Stabilitāte un ilgtspējīga attīstība

Šogad uzņēmums sagaidīs 73. jubileju. Veiksmīgas darbības pamatā ir līdzsvars starp stabilitāti un attīstību, vienmēr uzsverot, ka uzņēmuma vērtības ir darbinieki un pasažieri. Tiek domāts gan par kvalitatīvu darba apstākļu, gan kvalitatīva piedāvājuma nodrošināšanu. Tas ietver darbu un finanšu plānošanu, lai regulāri uzlabotu un atjaunotu autobusu parku, darbiniekiem tiek nodrošināti kursi - gan profesionālo iemaņu uzlabošanai, gan labākas saskarsmes ar klientiem nodrošināšanai. Iedzīvotājiem pakalpojums padarīts arvien ērtāks, piemēram, nodrošinot bezvadu internetu reģionālās nozīmes maršrutos, ieviešot bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, regulāri izvērtējot iedzīvotāju ierosinājumus par maršrutu tīklu un ieviešot izmaiņas, kā arī veicot citas aktivitātes.

Pieaugušajiem un skolēniem

VTU maršrutu tīkla ietvaros novados veic arī skolēnu pārvadājumus - maršruti un reisi ir sakārtoti atbilstoši pieprasījumam, lai skolēns laikus varētu nokļūt mācību iestādē un pēc tam mājās. Oskars Spurdziņš: «Skolēnu pārvadājumu iekļaušana regulārajā maršrutu tīklā ir izdevīga gan mums kā pakalpojuma sniedzējam, gan pašvaldībai, kam vairs nav nepieciešamības uzturēt savu skolas autobusu un maksāt algu šoferim. Bērniem ir kartes ar atzīmētām pieturām, no kuras līdz kurai viņam jābrauc, kā arī netiek iekasēta maksa par šo pārvadājumu - to vēlāk sedz pašvaldība, vadoties pēc faktiski pārvadāto skolēnu skaita. Savukārt VTU iegūst lielāku pārvadāto pasažieru apjomu.»

Kopš Valmierā pensionāri un skolēni pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas, kopējais pārvadāto pasažieru skaits pilsētas maršrutos ir pieaudzis. Vaicāts, vai arī lauku teritorijās pasažieru pietiek, uzņēmuma vadītājs lēš: «Katru gadu tas samazinās par 3% līdz 4%. Tas ir likumsakarīgi, jo cilvēki izvēlas personīgās automašīnas, kas ļauj būt mobilākiem. Jāmin, ka mūsdienās lauku teritorijās sabiedriskais transports pilda arī sociālo funkciju - iedzīvotājiem ir jānokļūst pie ārsta, uz veikalu, viņš vēlas pagasta centrā apmeklēt pašvaldības iestādes. Un sabiedriskais transports, kā arī valsts, kas dotē reisus, kas nenosedz pašizmaksu, ir viens no instrumentiem šīs funkcijas nodrošināšanā. Tāpēc mūsu uzņēmums regulāri atjauno transporta parku un remontbāzi, vienlīdz svarīgi vērtējot katru reisu. Nozīmīgākais uzņēmuma izaugsmē ir cilvēks, mūsu gadījumā - gan darbinieki, gan pasažieri.