Jaunieši, turieties pie savas dzimtās puses!
 
GRĀMATVEŽI. Šogad nokomplektēta 25 cilvēku grupa ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Var droši teikt, ka līdz ar Limbažu profesionālās vidusskolas apvienošanos ar PIKC Rīgas valsts tehnikumu (RVT), saglabājot reģiona jauniešiem iespēju tuvu mājām apgūt vietējā darba tirgū pieprasītu profesiju, ir sperts krietns solis, lai jaunā paaudze paliktu savā novadā – iegūtu turpat profesiju un tālāk veidotu savu darba un privāto dzīvi.

Veiksmes stāsts dod rezultātus

Jau pagājušajā mācību gadā PIKC RVT Limbažu struktūrvienības vadītājs Dainis Augusts uzsvēra, ka apvienošanās ar PIKC RVT ir veiksmes stāsts, bet šogad pārliecība ir nostiprinājusies, jo tie vairs nav tikai vārdi, bet ar reālu rezultātu mērāms lielums - Limbažu strukturālās vienības popularitāte pieaug, un šogad uzņemti jau 60 pirmkursnieki, kā arī paplašinājusies ģeogrāfija - arī jaunieši no Salacgrīvas, Sējas un Rūjienas izvēlas RVT Limbažos. «Jaunieši, turieties pie sava pagasta, novada un dzimtās puses. Savukārt mēs piedāvājam labu profesionālo izglītību, kas ir uzņēmēju labi novērtēta un pieprasīta vietējā darba tirgū.»

Tāpat kā RVT kopumā, tā arī Limbažos tiek augstu turēts PIKC RVT nosaukums, kas vienmēr asociējies ar prestižas skolas statusu. Tāpēc vairāk nekā iepriekš, kad Limbažu skola bija pastāvīga mācību iestāde, tiek prasīts gan no audzēkņiem, gan pasniedzējiem, kas rezultējas ar labiem profesionālo iemaņu rezultātiem un arvien labākām sekmēm vispārizglītojošajos priekšmetos. «Mūsu audzēkņi mācās pēc tādām pašām programmām kā rīdzinieki, un prasības ir visiem vienādas! Arī mūsu pedagogi ir pilnībā iekļāvušies PIKC RVT vienotajā pedagogu saimē - mūsu skolotāji brauc pasniegt uz Rīgu, bet Rīgas kolēģi māca Limbažos. Tā ir sinerģija, kurā ieguvēji ir visi.»

Profesionālā izglītība ir garants

Struktūrvienības vadītājs uzskata, ka arī valstiski nepieciešams veicināt jauniešu izglītību tieši profesionālajās izglītības iestādēs, jo ES citās valstīs vidējās profesionālajās mācību iestādēs izglītību iegūst 60-70% jauniešu, kamēr Latvijā vēl nav sasniegta 50% robeža. Liela loma ir arī vecāku attieksmei - vēl arvien daudziem ir maldīgs priekšstats, ka labi dzīvot var tikai tad, ja iegūta augstākā izglītība, tāpēc ļoti liela daļa jauniešu lieki iztērē laiku - mācās vispārizglītojošajās vidusskolās, apzinoties, ka mācības augstākajā mācību iestādē neturpinās, vai arī dara to bez pārliecības un patiesas vēlmes strādāt konkrētajā specialitātē. Jau tagad redzams, ka pēc vidusskolas absolvēšanas ātrāk vai vēlāk jaunais cilvēks meklē iespēju apgūt profesiju, jo tieši tā šodien ļauj atrast labu darbu. Konkrēts piemērs tam ir pieaugošais pieprasījums pēc mācību programmām, kas paredzētas cilvēkiem ar vidējo izglītību. Limbažos vien šogad pilnā apmērā nokomplektēta grāmatvežu grupa, kurā mācības, kas ilgst pusotra gada, tiek finansētas no valsts budžeta. Vienlaikus izstrādātas tālmācības programmas vairākās būvniecības specialitātēs, arī sausā būve un būvkonstrukciju galdnieks.

Pašvaldības un uzņēmēju atbalsts tehnikumam

Tehnikuma klātbūtni novadā augstu vērtē gan pašvaldība, gan vietējie uzņēmēji. Cieši sadarbojoties PIKC RVT un Limbažu novada domei, ir izdevies sakārtot tehnikumam līdzās esošo ielu un iekšpagalmus, ir ērti pieejams sabiedriskais transports. Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers tehnikuma izlaidumos sveic jaunos profesionāļus. Katru gadu mūs izlaidumos sveic arī tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Arī uzņēmēji labprāt iesaistās profesionālo programmu izstrādē un piedalās kā eksperti kvalifikācijas eksāmenos.

Dainis Augusts atzīst: «Kvalifikācijas eksāmenu komisija vienmēr ir ļoti stingra un prasīga, jo paši darba devēji vislabāk zina, kas jāprot jaunajam speciālistam. Arī PIKC RVT vadība vienmēr ar interesi seko Limbažos notiekošajiem procesiem un sniedz visa veida atbalstu - sākot ar profesionālajai apmācībai nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu un beidzot ar metodisko atbalstu un trūkstošo pedagogu piesaistīšanu. Mēs priecājamies, ka katrs skolotāju un meistaru centiens strādāt labāk tiek atzinīgi novērtēts. Ļoti ceram, ka īstenosies arī PIKC RVT vadības iniciatīva realizēt Limbažu skolas ēkas renovācijas projektu.».