VVD inspektori atklāj vērienīgu nereģistrētu reņģu lomu
 
©F64

Veicot zvejas noteikumu ievērošanas pārbaudi Liepājas ostā, naktī no 30.marta uz 31.martu Valsts vides dienesta (VVD) Zvejas kontroles departamenta inspektori pārbaudīja zvejas kuģi, kura kapteinis pirms ienākšanas Liepājas ostā elektroniskajā ziņošanas sistēmā bija norādījis 8400 kg brētliņu nozveju.

Pārbaudot nozveju, tika konstatēts, ka lomā ir arī reņģe, kura zvejas žurnālā nav reģistrēta. Pārbaudes laikā inspektori veica nozvejas paraugu ņemšanu, lai noteiktu reņģu un brētliņu daudzumu lomā un konstatēja, ka uz kuģa atrodas 2650 kg brētliņu un 9968 kg reņģu. Šajā gadījumā uzņēmums reņģu nozveju nereģistrēja, iespējams, lai saglabātu sev piešķirto limitu. Arī kopējais nozvejas daudzums bija par 4218 kg lielāks nekā reģistrēts zvejas žurnālā.

Par konstatētajiem faktiem VVD amatpersonas uzsāka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā. Par šāda veida pārkāpumiem, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 80.3 panta 5. daļai, juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Papildus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajam sodam, uzņēmumam, kam pieder zvejas kuģis, kā arī kuģa kapteinim tiek piemēroti soda punkti. Ja zvejas licences turētājs ir sakrājis 18, 36, 54 vai 72 punktus, zvejas licence automātiski tiek apturēta: pirmoreiz uz diviem mēnešiem, otro reizi uz četriem mēnešiem, trešo reizi uz astoņiem mēnešiem un ceturto reizi uz vienu gadu. Ja zvejas licences turētājs ir sakrājis 90 punktu, zvejas licence automātiski tiek galīgi anulēta.

VVD atgādina: ja zvejas uzņēmums ir izdarījis smagu pārkāpumu un tam ir piešķirti soda punkti, tad šis uzņēmums nevar saņemt atbalstu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Attiecībā uz zvejas kuģu kapteiņiem ir noteikts, ka brīdī, kad kapteinim ir piešķirti 18 soda punkti, zvejas kuģim nekavējoties aptur zvejas licenci un liedz zvejas darbības līdz šī kapteiņa nomaiņai.