Gaismas skola paver bērniem gaišu ceļu

Ne tikai mākslas jomā gaismas skolas audzēkņi saņem atzinības dažādās izstādēs. gaismas internātpamatskolā darbojas skolēnu mācību uzņēmums, kas reģistrēts biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija reģistrā. Biedrība JA-YE Latvija rekomendē oficiālām organizācijām un uzņēmumiem piedalīties jaunatnes ekonomiskajā izglītošanā un sadarboties ar skolēnu mācību uzņēmumu Gaisma. Uzņēmums piedalījās nupat notikušajā aizkraukles pārnovadu uzņēmēju dienas izstādē. No šīs izstādes atvests atzinības raksts par kvalitatīvāko produktu. darbam ar rokām, kas attīsta verbālās, kustību un prāta spējas, tiek veltīta ļoti liela uzmanība un tiek iegūti lieliski rezultāti © Ojārs Lūsis

Dzīve reizēm izspēlē ļaunus jokus, un ne visiem šajā pasaulē ir paveicies ienākt veseliem, spēcīgiem un apdāvinātiem, taču tas nenozīmē, ka mēs visi neesam cilvēki, kam nepieciešama mīlestība, tuvāko rūpes un prasmes, kas nodrošina pilnvērtīgu dzīvi. Bērniem ar īpašām vajadzībām vecākiem palīgā nāk speciālisti – sava darba patrioti, kādi atrodami Gaismas internātpamatskolā. Vienlaikus šī skola ieguvusi nomināciju Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014.

Gaismas internātpamatskola ir viena no inovācijām bagātākā, radošākā un drosmīgākā starp speciālajām skolām, kur iemaņas dzīvei iegūst bērni ar speciālām vajadzībām. Direktora vietniece izglītības jomā Ināra Kazaka uzsver: «Uzdrošinos teikt, ka mēs ejam līdzi laikam un mūsu bērni izmanto tādas pašas tehnoloģijas kā viņu vienaudži.»

Vienlaikus Gaismas skola pedagogi ir radoši mācību metodisko materiālu izstrādē, un uz šo skolu pieredzes apmaiņā brauc izglītības iestāžu pārstāvji gan no Latvijas speciālajām un vispārizglītojošajām skolām, gan tuvākām un tālākām ārzemēm. Izglītojamo rezultāti ir tik labi, ka viņi veiksmīgi piedalās starptautiska mēroga sporta sacensībās, bet jauno mākslinieku darbiņi ceļo pa puspasauli.

Spējīgākajiem audzēkņiem ir iespēja apgūt divas profesionālās pamatizglītības programmas: Ēdināšanas pakalpojumi, 1. profesionālā kvalifikācija Pavāra palīgs, un Komerczinības, 1. profesionālā kvalifikācija Tirdzniecības zāles darbinieks. Direktora vietniece uzskata, ka šīs profesijas ir ilgtspējīgas darba tirgū un skolas audzēkņiem iedod labu pamatu viņu turpmākajai dzīvei.

Gaismas skola ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos dalībniece. 38 skolēni un 10 pavadošie pedagogi būs svētku dalībnieku rindās, bet divi pedagogi ir šā projekta mākslinieciskie virsvadītāji. Mūzikas skolotājas E. PolesPolītes vadībā visi projekta dalībnieki apgūs koncerta repertuāru, bet koncerta kopdeju horeogrāfiju autore un deju virsvadītāja ir skolotāja R. Grebežniece.

Skolas direktore Vita Felsberga piebilst: «Ikvienam no mums ir nepieciešama vieta kur atgriezties, sava māja, sava skola, savs novads un mūsu kopīgā valsts, kuras nākotni veidos arī Gaismas skolas audzēkņi». Direktore ļoti lepojas ar savu skolas pedagogu un darbinieku kolektīvu, jo cilvēks, tāpat kā sportā, tā arī dzīvē, viens nav spēlētājs. Spēks ir kolektīvā un kopīgo mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā. «Mūsu mērķis ir no katra bērniņa, kas ir kā maziņš pumpurs, izaudzēt skaistu ziedu, kurš mūsu acu priekšā atplaukst visā savā krāšņumā,» – tā par saviem audzēkņiem saka skolas direktore.

Svarīgākais