Nepieņemot grozījumus Aizsargjoslu likumā, Latviju var atkal piemeklēt enerģētiskā krīze

 

Lai neatkārtotos pērnā gada enerģētiskā krīze valstī, nepieciešams steidzamības kārtā grozīt Aizsargjoslu likumu, lai atbildīgas institūcijas bez likumpārkāpumiem operatīvi var attīrīt elektrolīnijas no blakus augošiem kokiem un zariem.

Šodien 29.novembrī šis jautājums tika skatīts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. "Pērnā ziema mums lieku reizi deva mācību, ka apledojuši koki, kas no sniega nastas sagūlušies uz elektrības vadiem, ir nopietna problēma, kas reāli apdraud daudzu tūkstošu Latvijas mājsaimniecību elektroapgādi. Ja ar steigu netiks mainīts likums, atbildīgās institūcijas krīzes situācijā nedrīkstēs operatīvi attīrīt elektrolīnijas, jo tas būs likuma pārkāpums," uz situācijas absurdumu un bīstamību norāda Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas loceklis Klāvs Olšteins.

Šogad 10.novembrī Saeimā 1.lasījumā tika pieņemts likumprojekts par grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Savukārt 2012.gadā 1.janvārī spēkā stāsies grozījumi Meža likumā, kas paredz ārpus 20 kV elektrolīniju aizsargjoslām nedrīkstēs cirst bīstamos kokus, nesaņemot ciršanas apliecinājumus. Šāda likuma norma var radīt neprognozējamas sekas attiecībā uz drošas un nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanu. "Ciršanas atļauju iegūšana un kārtošana būtiski aizkavēs atbildīgo institūciju darbu, attīrot elektrotīklus no kokiem, kas apdraud elektroapgādi," uzsver K.Olšteins.

Šīs problēmas radušās, jo vienlaicīgi ar grozījumiem Meža likumā Ministru kabinetā tika virzīti arī grozījumi Aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt aizsargjoslu mežos, nosakot, ka tā būs 30 metri no elektrolīnijas malējā vada uz katru pusi. Ministru kabineta Starpinstitūciju sanāksmē tika panākta vienošanās par aizsargjoslu paplašināšanu, tomēr neizdevās panākt vienošanos par kompensācijām mežu īpašniekiem. Tādējādi grozījumu Aizsargjoslu likumā virzība ir aizkavējusies. "Būtiski ir neaizskart mežu īpašnieku tiesības. Tomēr vienlaicīgi situācijās, kad krītoši koki apdraud valsts energoapgādi, aizsargjoslu attīrīšana jāveic nekavējoties," klāsta K.Olšteins.

Pēdējo gadu izmaiņas klimatiskajos laika apstākļos Latvijā un pieredzi gada sākumā liecina, ka lielai daļai Latvijas mājsaimniecību sniega, vēja un snieglauzes dēļ var tika pārtraukta elektroenerģijas piegāde, tāpēc atbildīgajiem dienestiem ir jāreaģē ļoti operatīvi.

 

Abonē