Trešās personas varēs aģitēt 3000 latu apmērā

 
©publicitātes

Saistībā ar plānotajām Saeimas vēlēšanām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) informē, ka atbilstoši likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” noteiktajam laika posms no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai tiek uzskatīts par priekšvēlēšanu periodu, kura laikā aģitācijai ir noteikti ierobežojumi – gan radio un televīzijā, gan preses izdevumos un internetā, gan valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos, kā arī publiskās vietās.

Attiecībā uz politiskās reklāmas izvietošanu raidorganizācijām, preses izdevumiem un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem internetā ir pienākums visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam noteikt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus un tiem ir aizliegts izvietot aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts minētajos izcenojumos.

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas šie izcenojumi raidorganizācijām jānosūta publiskošanai Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, savukārt preses izdevumiem un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem internetā – KNAB. Ja reklāmas izvietotāji šos izcenojumus nav nosūtījuši noteiktā termiņā, tad tiem priekšvēlēšanu periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus.

Turklāt likums nosaka, ka preses izdevumiem un raidorganizācijām ir pienākums ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas ar politiskajām partijām, to apvienībām, atsevišķiem deputāta kandidātiem vai ar tām nesaistītajām personām nosūtīt KNAB paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu. Savukārt politiskajām partijām un to apvienībām, kā arī atsevišķiem deputātu kandidātiem un ar partijām nesaistītajām personām ne vēlāk kā nākamajā darbdienā jānosūta KNAB paziņojums par līguma noslēgšanu saistībā ar paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu internetā, telpās un publiskās vietās, pasta pakalpojumu izmantošanu, kā arī veikto priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu saistībā ar labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, pabalstu un ziedojumu veikšanu.

Ar partijām nesaistītajām personām, kas savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju, reklāmas izvietošanai, pasta izdevumiem un labdarības pasākumu finansēšanai, sponsorēšanai ir noteikts izmantojamo līdzekļu maksimālais apmērs – 3 000 latu, neatkarīgi no datuma, kad noslēgts līgums vai izrakstīts rēķins par reklāmas izvietošanu, saņemts vai veikts maksājums.

Saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanu jāievēro arī citas likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, piemēram, pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā vai publiskā vietā un internetā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

 

Abonē