Izdota pirmā latviešu–baltkrievu vārdnīca

 

Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Mihails Popkovs trešdien, 4.maijā, iepazīstināja ar pirmo latviešu-baltkrievu un baltkrievu-latviešu vārdnīcu, informē Latvijas vēstniecība Baltkrievijā.

Tādējādi pie lasītājiem un lietotājiem ir nonācis filoloģijas zinātņu doktores Mirdzas Ābolas (1923 – 2007) sāktais darbs. Viņas rokrakstu apstrāde, grāmatas pabeigšana un sagatavošana iespiešanai notika Baltkrievijas Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūtā. Savukārt vārdnīca izdošana veikta Latvijā, pateicoties Rīgas domes, SIA „Iļģuciems" un „Liepājas Metalurgs” finansiālam atbalstam.

Pirmajā latviešu–baltkrievu un baltkrievu-latviešu vārdnīcā iekļauti aptuveni 40 tūkstoši pamatvārdu, kas atspoguļo mūsdienu latviešu un baltkrievu literārās valodas tradicionālo, sabiedriski politisko, populārzinātnisko leksiku, nedaudz arī zinātniski tehnisko terminoloģiju. Vārdnīca pieder pie tā saucamā autora vārdnīcu tipa. Tā atšķiras no parastām divvalodu tulkošanas vārdnīcām ar autoru specifisku pieeju, piemēram, leksikas atlasei.

Izdevuma veidotāji norāda, ka vārdnīca būs noderīga ne tikai tulkotājiem un tiem, kam ir interese par baltkrievu valodu. Tā palīdzēs ikvienam, kas lieto un kam nav zudusi interese arī par latgaļu valodu, jo vārdnīca var kļūt par lielisku izziņas avotu, gan lai saprastu gan baltkrievu valodas ietekmi uz Latgales dialektiem un izloksnēm, gan, lai saprastu to latgaļu vietvārdu nozīmi, kuri ir palikuši ārpus oficiālajām vārdnīcām.

Izdevuma prezentācija notika Minskā izstādes „Masu informācijas līdzekļi Baltkrievijā” ietvaros. Pasākumā piedalījās Baltkrievijas Informācijas ministrijas un Zinātņu Akadēmijas pārstāvji, Latvijas Baltkrievu savienības vadītāji un aktīvisti, kā arī citi interesenti.

Uzrunājot klātesošos, vēstnieks uzsvēra, ka vārdnīcas izdošana ir zīmīgs un apsveicams notikums un vienlaicīgi labs abu valstu dažādu institūciju un komercstruktūru veiksmīgas sadarbības piemērs.