Akceptē Valmieras novada nosaukuma maiņu

 

Ministru kabineta komiteja šodien akceptēja grozījumu projektu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz esošās pilsētas ar lauku teritorijām sadalīt novada pilsētās un novada pagastos, kā arī esošajam Valmieras novadam mainīt nosaukumu uz Kocēnu novads.

Likumprojekts paredz svītrot likuma pārejas noteikumu 6.punktu, jo pašvaldību apvienošanās projekti tika izstrādāti, un finansējums to izstrādei piešķirts tikai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas laikā. Ņemot vērā to, ka ar 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanām, vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma ir īstenota, tad šādus apvienošanās projektus vietējās pašvaldības vairs neizstrādā un šim mērķim paredzētā finansējuma piešķiršana vietējām pašvaldībām tika pārtraukta ar 2009.gadu, jo valsts budžetā finanšu līdzekļi šim mērķim vairs netika paredzēti.

Likumprojekts arī paredz, ka Jelgavas novads sastāvēs no Elejas pagasta, Glūdas pagasta, Jaunsvirlaukas pagasta, Kalnciema pagasta, Lielplatones pagasta, Līvbērzes pagasta, Platones pagasta, Sesavas pagasta, Svētes pagasta, Valgundes pagasta, Vilces pagasta, Vircavas pagasta, Zaļenieku pagasta, jo Jelgavas novada pašvaldība ir nolēmusi atcelt Kalnciema pilsētai pilsētas statusu, piešķirot tai ciema statusu. Kalnciema pilsētā ar lauku teritoriju uz 2009.gada 1.janvāri bija 2 521 iedzīvotāji. Kalnciema pilsētas statusa maiņa no pilsētas uz Kalnciema ciemu neradīs būtisku ietekmi uz adresācijas sistēmu Kalnciema ciemā.

Likumprojekts paredz, ka Strenču novads sastāvēs no Jērcēnu pagasta, Plāņu pagasta, Sedas pilsētas un Strenču pilsētas, jo Strenču novada dome ir nolēmusi sadalīt Strenču novada teritoriālo vienību "Sedas pilsēta ar lauku teritoriju" divās atsevišķās novada teritoriālās vienībās - novada pilsētā un novada pagastā un pēc sadalīšanas novada pilsētai atstāt nosaukumu "Sedas pilsēta" un lauku teritoriālo vienību pievienot esošajam Jērcēnu pagastam.

Likumprojekts paredz, ka novadu teritorijas iedala novadu pilsētās un novadu pagastos, savukārt patlaban vairākos novados ir iekļautas pilsētas ar lauku teritorijām. Grozījumi likumā paredz 23 esošās pilsētas ar lauku teritorijām sadalīt novada pilsētās un novada pagastos.