Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Latvijā \ Izglītība & Karjera

Gaidāmas izmaiņas atbrīvojumā no eksāmeniem

© Romāns Kokšarovs/F64

Valdība otrdien plānojusi lemt par izmaiņām kārtībā, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem.

Izglītības un zinātnes ministrija rosina paredzēt iespēju atbrīvot no valsts pārbaudījumiem izglītojamos ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem, jo pašreiz spēkā esošajā normatīvajā regulējumā nav noteikta iespēja atbrīvot no valsts pārbaudījumiem izglītojamos ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem.

Likuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem iespēju iegūt pamatotu atbrīvojumu no valsts pārbaudījumiem, kā rezultātā izglītojamais, beidzot 9. klasi, varēs saņemt apliecību par pamatizglītību, vai, beidzot 12. klasi, atestātu par vispārējo vidējo izglītību, kas nodrošinās izglītojamam tiesības uz izglītību nākamajā pakāpē. Līdz ar to likumprojektā noteikts, ka izglītojamo ar redzes vai dzirdes traucējumiem no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un spēkā esošu valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ieteikto speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojamiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem. Projektā paredzēts, ka šāda kārtība ir spēkā 2023./2024. mācību gadā. Turpmākie risinājumi attiecībā uz izglītojamiem ar redzes traucējumiem vai dzirdes traucējumiem tiks paredzēti, attīstot valsts pārbaudes darbu sistēmu un iekļaujošās izglītības un atbalsta pasākumu sistēmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.