Pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs nodrošinās ēdināšanu Ukrainas skolēniem

© Dmitrijs Suļžics/MN

Nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1.-4. klasē, ēdināšana pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs tiks segta no valsts budžeta tādā pašā apmērā, kādā tā tiek segta vienam izglītojamam valsts izglītības iestādē, otrdien nolēma valdība.

Nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1.-4.klasē, ēdināšanas izmaksas tiks noteiktas tādā pašā apmērā kā citiem izglītojamajiem - 3,09 eiro dienā.

Līdz šim 1.-4.klases skolēnu no Ukrainas ēdināšanu finansēja no valsts budžeta normatīvajos aktos par valsts budžetā izglītojamo ēdināšanai paredzēto līdzekļu aprēķināšanu, piešķiršanu un izlietošanu noteiktajā kārtībā, paredzot viena izglītojamā ēdināšanai dienā 2,15 eiro.

Valdības pieņemtais likumprojekts arī nosaka kārtību, kādā pašvaldībām rīkoties, lai saņemtu izdevumu kompensāciju par to nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu, kuri izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1.-4. klasē, bet uzņemti izglītības programmā pēc šī gada 1.septembra. Paredzēts, ka izdevumus pašvaldībām kompensēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Tāpat atrunātas arī pašvaldību tiesības saņemt izdevumu kompensāciju par to nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanu, kuri uzņemti izglītības programmā pēc 1.septembra, bet pirms šo grozījumu likumā spēkā stāšanās.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) lēš, ka brīvpusdienu nodrošināšanai periodam no septembra līdz decembrim šogad būs nepieciešami 233 604 eiro, bet par periodu no 2024.gada janvāra līdz maijam - 295 151 eiro. IZM finansējumu sola nodrošināt no piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

Likumprojekts tiks iesniegts Saeimā, lūdzot to atzīt par steidzamu.