Aptauja: vien divas trešdaļas vidusskolas absolventu izvēlas iegūt augstāko izglītību

 
©f64.lv, Mārtiņš Zilgalvis

No skolēniem, kas absolvējuši vidusskolu, 68% izvēlas iegūt augstāko izglītību, liecina Eiropas tālmācības vidusskolas un pētījumu centra "Norstat" veiktās aptaujas dati.

21% skolēnu pēc vidusskolas absolvēšanas izvēlas strādāt, savukārt 23% skolēnu izvēlas studijas apvienot ar darbu. Vēl 2% norāda, ka uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas nav nedz studējuši, nedz strādājuši, un tikpat daudz norāda, ka nav absolvējuši vidusskolu.

Pētījuma dati arī liecina, ka respondenti biežāk izvēlas palikt studēt vai strādāt Latvijā, piemēram, tikai 4% norādījuši, ka pēc vidusskolas uzsākuši studijas ārvalstīs, bet 2% - darba gaitas ārpus Latvijas.

Darbu un studijas sievietes apvienojušas biežāk nekā vīrieši, taču vīrieši biežāk izvēlējušies uzsākt darba gaitas bez studijām.

Raugoties reģionu griezumā, secināts, ka studijas ar darbu visbiežāk apvieno Rīgas iedzīvotāji, bet visretāk to dara Vidzemes un Zemgales iedzīvotāji. Vidzemnieki visbiežāk norādījuši, ka pēc vidusskolas uzreiz sākuši strādāt nestudējot.