Liepājas, Daugavpils un Lauksaimniecības universitātes parakstījušas konsorciju

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Liepājas Universitātes (LiepU) un Daugavpils Universitātes (DU) konsorcija izveide tostarp paredz arī augstskolu piedāvāto studiju programmu izvērtēšanu, aģentūrai LETA pastāstīja LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Sadarbības memoranda parakstīšanā par universitāšu konsorcija izveidi, kas šodien notika Jelgavā, Laizāns atzina, ka konsorcija mērķis ir saskaņot programmas, kopīgu zinātnisku attīstību un nodrošināt kvalitāti.

"Mūsu mērķis ir veidot zinātni, kura ir lielā mērā bāzēta Latvijā ar skatu pāri robežām, jo visas trīs universitātes kaut kādā veidā ir saistītas ar bioekonomiku, to, kas ir Latvijas tradicionālās nozares - koks, mežs, gaiss, zeme, plus cilvēkresursi, kas ir labās Latvijas lietas," pauda LLU studiju prorektors.

Viņš atzina, ka augstskolas uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pausto par nepieciešamību samazināt studiju programmu skaitu skatās rezervēti, jo katrai programmai rezultātā ir darbinieks, kas strādā darba tirgū. "Tai pašā laikā mēs skatīsimies cauri studiju programmas, studiju programmu realizācija vietas, kvalitāti, mācībspēkus," sacīja Laizāns.

Viņaprāt, visu trīs universitāšu studentu skats pēc konsorcija izveides būs daudz plašāks, nopietnāks un rožaināks, jo tā ir nopietna apvienība, kuru atbalsta pašvaldības un divas ministrijas - Zemkopības ministrija (ZM), kas pārzina darba tirgu, un IZM, kas nosaka kvalitāti.

"Ir patiess gandarījums, ka konsolidācijas ideja nāk no Liepājas pilsētas domes, kas uzņēmusies iniciatīvu iedrošināt pārmaiņām trīs universitātes. Kopīga pārvaldība, saglabājot daudzus autonomijas elementus, ir šobrīd pasaulē ierasta prakse un augstākās izglītības iestādēm ļauj sasniegt labākus rezultātus ar daudz mazākiem resursiem. Apvienojot resursus, universitātes spēs pilnveidot spēcīgākos studiju virzienus, elastīgāk reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām gan studiju, gan pētniecības procesā," uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa arī izteica cerību par atbalstu no ZM puses ne tikai dokumentu sakārtošanā, bet visās lietās, kas saistītas ar finansiāla atbalsta nodrošināšanu zinātnei un izglītībai.

Uzsverot sadarbības ieguvumus, universitāšu vadītāji atzina, ka, tiecoties uz ekselenci zinātnē, studijās un inovācijās, ir svarīgi saglabāt katras universitātes specifiku, tradīcijas un akadēmisko kapacitāti, nepazaudējot katras universitātes unikalitāti un tradīcijas.

"Mūs visus vieno viena ideja - Latvijai ir jāattīstās kā policentriskai valstij. Valsts nebeidzas ar Rīgu, un tieši mūsu pilsētas acīmredzot to apzinās visspēcīgāk," pirms memoranda parakstīšanas pauda LiepU rektore Dace Markus.

Sadarbības memorands paredz, ka konsorcija sekmīgai izveidei un darbībai atbildīgās ministrijas nodrošina normatīvā regulējuma izstrādi, kā arī sniedz cita veida konsultatīvu atbalstu. Tāpat atbalsta sniegšanu konsorcija izveidē apliecina pašvaldības.

Memorandu parakstīja trīs universitātes, IZM, ZM, kā arī Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domes.

Jau ziņots, ka konsorcija izveides mērķis ir stiprināt un sekmēt augstāko izglītību reģionālajās universitātēs, veidojot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām atbilstošu vidi.

IZM uzsvēra, ka konsorcijs sevī ietvers jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstīšanu un akadēmiskā personāla kvalifikāciju nostiprināšanu, papildus radot jaunu starpdisciplināru akadēmiskā personāla paaudzi.

"Sagaidāms, ka reģionālo universitāšu spēka konsolidēšana radīs jaunus sadarbības tīklus, veicinās intelektuālā darbaspēka noturēšanu un pieplūdi Latvijai, un nodrošinās līdzsvarotu Latvijas attīstību," atklāja IZM.

Saskaņā ar šodien noslēgto memorandu konsorcija izveidei un darbības nodrošināšanai ne vēlāk kā līdz 31.jūlijam tiek izveidota vadības grupa un uzraudzības padome. Savukārt līdz 2021.gada 26.februārim konsorcija padomei būs jāizstrādā vienota attīstības stratēģija, zīmols, konsorcija studiju programmu pārstrukturēšanas plāns, kā arī jāveic citi uzdevumi.

Memorandu parakstīja trīs universitātes, kā arī IZM, ZM, Liepājas, Jelgavas un Daugavpils pilsētu domes.

Jau ziņots, ka konsorcija izveides mērķis ir stiprināt un sekmēt augstāko izglītību reģionālajās universitātēs, veidojot sabiedrības un darba tirgus vajadzībām atbilstošu vidi.

IZM uzsvēra, ka konsorcijs sevī ietvers jaunāko tehnoloģiju bāzes attīstīšanu un akadēmiskā personāla kvalifikāciju nostiprināšanu, papildus radot jaunu starpdisciplināru akadēmiskā personāla paaudzi.

"Sagaidāms, ka reģionālo universitāšu spēka konsolidēšana radīs jaunus sadarbības tīklus, veicinās intelektuālā darbaspēka noturēšanu un pieplūdi Latvijai, un nodrošinās līdzsvarotu Latvijas attīstību," atklāja IZM.