Vienots iestājeksāmens skolēnu ērtībām

 
©F64 Photo Agency

Jau vairākus gadus, lai uzsāktu mācības 7. klasē Rīgas Valsts 1., 2. vai 3. ģimnāzijā, tiek organizēts vienots iestājeksāmens matemātikā. Kopš pagājušā gada šāds kopējs iestājpārbaudījums notiek, lai iestātos 10. klasē. Kā norāda Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa, šāda kārtība ieviesta skolēnu ērtībām.

«Lai iestātos kādā no minētajām ģimnāzijām, pretendentiem vairs nav jādodas uz katru mācību iestādi atsevišķi kārtot eksāmenu. Tagad ir iespēja kārtot tikai vienu iestājeksāmenu un, iegūstot vajadzīgo punktu skaitu, lai pretendētu konkursā uz šīm skolām, skolēns var iestāties sev interesējošajā ģimnāzijā,» skaidro A. Pēterkopa (attēlā). Tātad vienots eksāmens vienlaikus atver durvis uz trīs Rīgas Valsts ģimnāzijām.

Eksāmena norisi, vērtēšanas kārtību, eksāmenu laiku, iestājpārbaudījuma saturu nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta izveidota komisija. Tiek īpaši padomāts par eksāmenu kārtotāju konfidencialitāti - iestājpārbaudījumos nekur nefigurē skolēnu vārdi, uzvārdi, jo katram kārtotājam tiek piešķirts identifikācijas kods - tas ļauj izvairīties no subjektīvas vērtēšanas par labu kādam konkrētam pārbaudījuma kārtotājam. A. Pēterkopa informē, ka komisija katru gadu jāizveido līdz 31. martam.

«Kad ir zināms iestājpārbaudījumu norises laiks, mēnesi pirms tā sākas reģistrēšanās vienotajam eksāmenam. Reģistrēties var tiešsaistē tīmekļa vietnē, kas pieejama departamenta mājaslapā [www.izglitiba.riga.lv], kā arī visu trīs ģimnāziju mājaslapās. Parasti eksāmens, lai iestātos 10. klasē, notiek aprīļa beigās, maija sākumā - 7. klasē. Aktuālākā informācija par eksāmenu tiek publicēta gan departamenta, gan ģimnāziju mājaslapās,» stāsta A. Pēterkopa. «Turklāt katrai ģimnāzijai ir savi uzņemšanas noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem skolēni tiek uzņemti ģimnāzijā. Katru gadu pēc šiem pārbaudījumu rezultātiem skolas nosaka nepieciešamo punktu skaitu, ar kuriem var pretendēt konkursā uz iestāšanos ģimnāzijās. Ja vajadzīgais punktu skaits eksāmenā netiek iegūts, ģimnāzijā skolēns nevar iestāties,» norāda A. Pēterkopa, vienlaikus atgādinot - veiksmīgi nokārtots eksāmens automātiski nenozīmē uzņemšanu ģimnāzijā, vēl ir jāuzraksta arī oficiāls iesniegums, adresēts tai skolai, kuru skolēns izvēlējies. Iesniegumu var rakstīt arī divām vai visām trim skolām, ja ir atbilstošs punktu skaits.

Reģistrējoties vienotajam iestājeksāmenam, e-pastā atnāk paziņojums, kurā dienā iestājpārbaudījums notiks, un dienu iepriekš visu ģimnāziju mājaslapās var atrast norādi, kuras ģimnāzijas telpās katram skolēnam eksāmens notiks. Šī norāde par telpām, kurā katram skolēnam eksāmens notiks, būs atrodama arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vestibilā pie stenda.

Iestājpārbaudījumu izglītojamie kārto klātienē, dodoties uz norādīto eksāmena norises vietu. Tad notiek vienota eksāmenu vērtēšana un piecu darba dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas - rezultātu paziņošana, tie tiek publicēti visu trīs ģimnāziju mājaslapās, sākot ar visaugstāko vērtējumu.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!