Liepājas Valsts tehnikums ievieš jaunas profesionālās programmas

 
SIMTGADE. Esam sākuši plānot tehnikuma simtgades svinības, kas noritēs 2020. gada oktobrī, vēsta Agris Ruperts ©Vladislavs Proškins/F64 Photo Agency

Liepājas Valsts tehnikums kā profesionālās izglītības kompetences centrs ir viena no vadošajām profesionālās izglītības iestādēm reģionā. Tehnikums profesionālās vidējās izglītības jomā īsteno 18 izglītības programmu 26 kvalifikācijās. Šogad tehnikumā mācās 1266 izglītojamie 58 grupās.

- Ar kādiem jaunumiem Liepājas Valsts tehnikumam ir sācies jaunais mācību gads?

- Jaunumi ir praktiski katru gadu. Šogad pirmo reizi uzņēmām ēku būvtehniķus, kas ir modulārā profesionālās izglītības programma. Izsludinot uzņemšanu, bijām ļoti piesardzīgi, jo būvtehniķi mūsu tehnikumā ir jauna specialitāte. Ja sākotnēji plānojām uzņemt pusgrupu ēku būvtehniķu un pusgrupu apdares darbu tehniķu, tad rezultātā uzņēmām pusotru grupu būvtehniķu un pusgrupu apdares darbu tehniķu, jo interesentu bija daudz. Tāpat šogad pirmo reizi atvērām arī frizieru stilistu mācību programmu. Arī par frizieru stilistu specialitāti bija ļoti liela interese un pat konkurss - uz 27 vietām pretendēja ap 50 jauniešu pēc devītās klases. Piebildīšu, ka esam vienīgā mācību iestāde šajā pusē Daugavai, kur var apgūt valsts apmaksātu frizieru stilistu profesiju.

- Vai Liepājas Valsts tehnikums plāno atvērt vēl kādu līdz šim nebijušu profesionālo programmu?

- Lai mēs varētu piedāvāt darba tirgum to, kas konkrētajā brīdī ir nepieciešams, tehnikumam visu laiku ir jāseko izmaiņām un tendencēm. Esam gandarīti un lepni, ka mūs uzrunāja airBaltic meitas uzņēmums airBaltic training, kurš Liepājā veido mācību bāzi un īsteno pilotu apmācību, kura gan nav iekļauta valsts profesionālās izglītības sistēmā. Kopā ar minēto uzņēmumu esam izstrādājuši jaunu modulārās izglītības programmu - gaisa kuģu mehāniķis. Tā kā paredzēts, ka līdz 2020. gadam profesionālajā izglītībā ir jānorit pārejai uz modulārajām mācību programmām, arī šī būs modulārā apmācības programma.

Jauno mācību programmu varēs apgūt jaunieši pēc devītās klases, taču pirmo gadu uzņemsim jauniešus ar vidējo izglītību. Uzņemšana šajā mācību programmā sāksies 2020. gada septembrī, un pusotra gada laikā jaunieši ar vidējo izglītību iegūs profesiju gaisa kuģa mehāniķis. Ar deviņu klašu izglītību jauniešus sāksim uzņemt 2021./22. mācību gadā, un mācību ilgums būs četri gadi.

- Programmu izstrāde un licencēšana ir pietiekami laika un resursu ietilpīgs process. Vai Izglītības un zinātnes ministrija sniedz finansiālo atbalstu?

- Jaunas, līdz šim Latvijā nebijušas mācību programmas izstrāde, kas prasa izglītības iestādes un nozares ekspertu sadarbību, tiešām ir resursu ietilpīgs process. Tāpēc mēs vērsāmies pie Valsts izglītības satura centra, kas administrē ES fondu programmu, kura vērsta uz jaunu mācību programmu izstrādi. Priecājamies, ka guvām atbalstu un varējām finansēt ekspertu darbu programmas izstrādes procesā. Mācību programmas pamatā ir profesijas standarts, kurš Latvijā ir apstiprināts 2018. gada augustā. Jāsaka, ka šī ir tā sauktā reglamentētā profesija, kas nozīmē, ka profesijas pārstāvjiem ir jāatbilst prasībām, kas atbilst Eiropas un starptautiskajiem normatīviem. Piebildīšu, ka jauniešiem, kuri izvēlas šo profesiju, nav jāpiemīt kādām konkrētām īpašībām - tiem, kuri izvēlas mācīties par gaisa kuģu mehāniķiem, spēkā ir tieši tās pašas prasības, kā izvēloties jebkuru citu profesiju.

Pēc mācību beigšanas, jauniešiem ir jānostrādā profesijā zināms stundu skaits, līdz viņi iegūst gaisa kuģu mehāniķa sertifikātu. Tas ir līdzīgi kā pilotiem - ir jānolido zināms stundu skaits, lai iegūtu pilntiesīga pilota apliecību.

- Liepājā airBaltic ir atklājis Pilotu akadēmiju. Vai neesat domājuši arī par pilotu sagatavošanu?

- Neizslēdzam iespēju, ka nākotnē piedāvāsim apgūt arī komerclidojumu pilotu profesiju. Katrā gadījumā ar airBaltic training ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, bet šobrīd ir pāragri spriest, kā šī sadarbība attīstīsies.

- Jūs jau stāstījāt par sadarbību ar airBaltic - vai arī citi uzņēmēji izrāda interesi par sadarbību, lai sagatavotu sev jaunos speciālistus?

- Jā, aizvadītā gada nogalē pie mums vērsās uzņēmums UPB, kas ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī, un tā ražotnes dislocētas Liepājā. Ar uzņēmēju runājām par līdzīgu sadarbības modeli, kāds ir izveidojies ar airBaltic training. Liepājā ir daudz darba vietu, kas nozīmē, ka nepieciešams arī kvalificēts darbaspēks. Esmu papētījis statistiku par bezdarba līmeni jauniešu vidū. Šā gada 31. jūlija statistika parāda, ka brīvo vakanču skaits un reģistrēto bezdarbnieku skaits ir ļoti līdzīgs - bezdarbnieku tikai nedaudz vairāk kā darba vietu. Vecumā no 18 līdz 25 gadiem visā Latvijā kopumā ir tikai daži tūkstoši bezdarbnieku. Viennozīmīgi, ka jauniešiem ar profesionālo vidējo izglītību darbu atrast ir daudz vieglāk nekā jaunietim ar vispārējo vidējo izglītību, kurš neturpina izglītoties augstskolā.

- Kādi ir moduļu apmācības lielākie plusi?

- Katra moduļa ietvaros ir paredzēta divu nedēļu prakse uzņēmumā, no kuras viņi atgriežas ar skaidru redzējumu par profesiju. Jaunieši daudz ātrāk saprot, kāpēc viņi mācās šo profesiju - uzzina plusus un mīnusus, tāpēc savlaicīgi var pieņemt lēmumu turpināt mācības vai izvēlēties citu profesiju.

- Kāda ir uzņēmēju attieksme pret modulāro apmācību? Vai viņi ir pietiekami labi sagatavojušies, lai uzņemtu praksē jauniešus?

- Liels pluss, ka Latvijā ir pieejami ES fondu specifisko atbalsta mērķu projekti, kuru ietvaros uzņēmumos strādājošie meistari var iegūt nepieciešamās pedagoģiskās zināšanas. Tehnikums ir iesaistījies sešās specifisko atbalsta mērķu programmās, un viena no tām ir vērsta uz pedagoģisko izglītību, tādējādi mēs piedāvājam Liepājas uzņēmumu darbiniekiem apgūt nepieciešamo kvalifikāciju. Esmu novērojis, ka uzņēmēju attieksme ir mainījusies - viņi saprot, ka jaunie speciālisti ir jāpiesaista jau no skolas sola. Mūsu audzēkņiem prakses vietas ir garantētas.

- Vai tehnikums piedāvā profesionālās mācību programmas jauniešiem ar vidējo vispārējo izglītību?

- Jā, tā ir ES līdzfinansēta programma Jauniešu garantija, kuras ietvaros profesiju varēja apgūt jaunieši ar vidējo izglītību vecumā līdz 29 gadiem, mēs realizējām vairākas programmas. Ja sākotnēji, kad tika uzsākta Jauniešu garantijas programma, sabiedrība līdz galam nenovērtēja sniegtās iespējas, tad pagājušajā gadā, kad programma tuvojās noslēgumam, daudzi nožēloja, ka nav to izmantojuši. Pieprasījums pēc šīm programmām ir liels. Šogad sākas jauna ES līdzfinansēta programma 25+, kas paredzēta strādājošiem jauniem cilvēkiem, kuri vēlas apgūt jaunu profesiju vai profesionāli pilnveidoties. Nelielo maksu par izglītību var segt gan pats klausītājs, gan darba devējs. Piebildīšu, ka programmā 25+ uz mācībām var pieteikties arī pašnodarbinātās personas. Arī šiem cilvēkiem ir iespējams saņemt ES līdzfinansējumu jaunas profesijas apgūšanai vai tālākizglītībai - vienīgais nosacījums ir nodarbinātība. Šis projekts nav vērsts uz bezdarbniekiem.

Tehnikums regulāri sadarbojas ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, organizējot profesionālās pilnveides, apmācību vai pārapmācības kursus.

- Pieaugušo izglītība ir pēdējo gadu aktualitāte, un to savās programmās atbalsta arī ES. Kāda ir tehnikuma līdzdarbošanās šajā jomā?

- Liepājas Valsts tehnikums kā profesionālās izglītības kompetenču centrs ir atvērts sešas dienas nedēļā. No mācībspēkiem tas prasa spēju pārorientēties, jo pieaugušo apmācība pieprasa citu pieeju un domāšanu. Līdzīgas problēmas bija pirms trim gadiem, kad tehnikums sāka realizēt modulārās programmas. Ir saprotams, ka pieredzējušam skolotājam ir samērā grūti pieņemt, ka viņš vairs nemāca priekšmetu, bet gan pasniedz daļu no moduļa. Lai darbs būtu veiksmīgs, ir jāprot sadarboties ar kolēģiem, kopā jāplāno un secīgi jāīsteno izstrādātā moduļu programma. Katrs modulī iesaistītais pedagogs klausītājam dod zināšanas savas kompetences līmenī, bet tām ir jābūt saskaņā ar kolēģa sniegtajām zināšanām.

- Liela loma izglītības ieguvē ir ekonomiskajiem apstākļiem ģimenē, jo prom no mājām jaunietim ir nepieciešama gan mājvieta, gan pārtika. Vai audzēkņiem ir iespējams pārvarēt šo finansiālo slogu?

- Sociāli ekonomiskie apstākļi tiešām ir viens no visbiežākajiem iemesliem, kāpēc jaunieši pamet mācības. Turklāt pēdējos gados šī tendence ir izteiktāka ne tikai pirmajos kursos, bet arī vēlāk. Jaunieši atrod darbu, kas bieži vien ir naktīs, un no rīta vienkārši nespēj piecelties, lai dotos uz skolu, vai arī darba devējs piedāvā pieklājīgu atalgojumu, un jaunietis sāk veidot darba karjeru, nepabeidzot izglītību. Tehnikumam ir dienesta viesnīca, kurā mūsu audzēkņiem mājvieta tiek nodrošināta par sešiem eiro mēnesī - tas ir liels atbalsts, lai jaunietis varētu atļauties mācīties. Protams, katrs audzēknis, atbilstoši savām sekmēm saņem stipendiju līdz 120 eiro apmērā.