LIZDA: Lai skolās būtu izaugsme, tajās jāiegulda

 
©Dāvis Ūlands/F64 Photo Agency

Skolu kvalitātes rādītāji var kļūt augšupejoši, ja tiks veikti ieguldījumi pedagogu profesionālajā pilnveidē un atbalsta personālā, šādu viedokli pauda Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Pēc Vanagas vārdiem, esot pāragri kritizēt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos vispārējās izglītības kvalitātes kritērijus, tomēr viņa vēloties uzsvērt, ka rezultāti esot atkarīgi no ieguldījuma.

Vanaga uzsvēra, ka uz visām skolām nevar lūkoties vienādi un visu skolu problēmu risināšanai piedāvāt vienu recepti, bet tā vietā nepieciešams strādāt pie kvalitātes monitoringa un nodrošināt individualizētu pieeju.

"Svarīgs ir individualizēts atbalsts, jo neviens skolēns nav pilnīgi vienāds. Nepieciešams individualizēts mācību process, nevis universāls," izteicās Vanaga.

Kā ziņots, IZM ir izstrādājusi jaunus vispārējās izglītības kvalitātes kritērijus, kuros skolas plāno vērtēt piecos blokos - kvalitatīvs mācību process, atbilstošs piedāvājums, droša vide, laba pārvaldība un aktīva līdzdalība.

IZM skaidro, ka zem šiem blokiem veidosies konkrēti indikatori. Šādu kvalitātes kritēriju ieviešanas mērķis esot nodrošināt piedāvājuma īstenošanu ar labākajiem resursiem, labākajiem pedagogiem, kā arī rūpēties ne tikai par fizisko, bet arī emocionālo vidi, kam iepriekš esot pievērsta mazāka uzmanība.

Jaunizstrādātie kritēriji attieksies uz visām vispārējās izglītības iestādēm un katrai no komponentēm vēl paredzēts noteikt mērķus un apakškomponentes, sasniedzamos rezultātus, indikatorus to mērīšanai un datu avotus, komisijas sēdē pauda IZM valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja.