Tavu iespēju skola - PIKC "Smiltenes tehnikums"!

 
©smiltenestehnikums.lv

Mācoties četrus gadus, skolā var apgūt profesijas: veterinārārsta asistents, pavārs, viesmīlības pakalpojumu speciālists, ceļu būvtehniķis, hidrobūvju būvtehniķis (meliorators), automehāniķis, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis un lopkopības tehniķis. Jaunieši ar vidējo izglītību, mācoties 1,5 gadu, var apgūt profesijas: veterinārārsta asistents, lopkopības tehniķis, būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis, hidrobūvju būvtehniķis (meliorators), viesmīlis un grāmatvedis. Jauniešu garantijas projekta programmā skola piedāvā apgūt profesijas bārmenis un mazumtirdzniecības komercdarbinieks. Mācību ilgums – 1,5 gadi.

Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā darbspējīgas personas ar un bez invaliditātes (bez vecuma ierobežojuma), mācoties trīs gadus, var apgūt šuvēja un dārzkopja profesijas, bet divu gadu laikā koksnes materiālu apstrādātāja un virtuves darbinieka arodus. Ir arī korekcijas grupa, kurā uzņem audzēkņus ar astoņu klašu izglītību (no 15 gadu vecuma) būvstrādnieka profesijas apgūšanai. Jauniešu garantijas projekta ietvaros Alsviķu struktūrvienībā pusotra gada laikā var apgūt būvizstrādājumu galdnieka arodu.

Pavāri pirmās pamatiemaņas profesijā iegūst, mācoties ar modernākajām iekārtām aprīkotās mācību virtuvēs un restorānā, kas trešdienās atvērts ikvienam.

Viesmīlības pakalpojumu speciālistiem praktiskās nodarbības notiek tehnikuma viesnīcā “Kalna ligzda”.

Publicitātes foto

Smiltenes tehnikuma audzēkņi pirmās iemaņas darbā ar ceļu būves mašīnām apgūst uz simulatoriem - skola var lepoties ar Latvijā vienīgo simulatoru klasi “ceļiniekiem”. Pēc tam audzēkņi mācās strādāt ar 3-D mašīnkontroles sistēmu aprīkotu tehniku.

Veterinārārsta asistenti pirmās profesionālās iemaņas gūst skolas veterinārajā mācību klīnikā, kas aprīkota ar mūsdienīgām diagnostikas iekārtām un piedāvā pakalpojumus arī vietējiem iedzīvotājiem.

Skolai ir daudz sadarbības partneru, kas jauniešiem piedāvā plašas prakses iespējas Latvijas un ārzemju uzņēmumos.

Audzēkņi mācību laikā saņem stipendiju līdz 150 EUR mēnesī. Dzīve dienesta viesnīcā - 8,50 EUR mēnesī.

Jauno audzēkņu uzņemšana - no 2019. gada 17. jūnija.

Izvērstāka informācija - www.smiltenestehnikums.lv