Otrdiena, 5.marts

redeem Aurora, Austra

arrow_right_alt Latvijā \ Izglītība & Karjera

Būvniecības profesionāļi būs vajadzīgi vienmēr!

Atvērto durvju dienās un karjeras nedēlā tehnikumā interesentus sagaida ne tikai pasniedzēji un skolas vadība, bet arī visi audzēkņi, tostarp Deniss Suško (priekšplānā) un no kreisās: Žans Lukjanskis, Markuss Volkovs, Deniss Loginovs, Viktorija Puriškeviča, Vadims Popovičs. © Agris Gruntmanis

Lai iepazīstinātu izglītības iestāžu pedagogus karjeras konsultantus, dažādu priekšmetu skolotājus un skolēnus ar būvniecības nozari Latvijā, ar būvniecības profesijām, mazinot stereotipus par tām, kā arī pārrunātu nozares attīstības perspektīvas, Daugavpils Būvniecības tehnikumā (DBT) tika rīkota konference Stereotipi un realitāte – karjeras iespējas būvniecības nozarē.

Par būvniecības nozares aktualitātēm saruna ar Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktori Ināru Ostrovsku

- Pēdējā laikā daudz tiek runāts par profesionālās izglītības prestiža celšanu, bet ir daudz jautājumu, kā motivēt jauniešus izvēlēties profesionālo izglītību.

- Būvniecība Latvijā ir viena no vadošajām un aktīvākajām nozarēm. Līdz ar ES fondu līdzekļu apgūšanu nozarē ir liels speciālistu pieprasījums, un bieži dzird sakām, ka būvniecības nozarē trūkst speciālistu. Aplēses liecina, ka viena trešā daļa jauno speciālistu pēc tehnikuma pabeigšanas diemžēl aizplūst uz ārzemēm, jo tur ir laba alga.

Aicinām uzņēmējus nākt uz mācību iestādēm un veikt pārrunas, tādējādi veidojot tiltu starp profesionālās izglītības iestādēm un reālajām darbavietām, kas nākotnē nodrošinās uzņēmumus ar darbaspēku. Būvniekiem jau šobrīd ir liela interese par DBT, kas ir viena no modernākajām mācību iestādēm Latvijā.

Būvniecības nozare ir viena no lielākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā. Tai ir miljardu apgrozījums un vairāk nekā 70 000 strādājošo. Darbs būvniecībā būs vienmēr, būvniecība ir bijusi un būs vajadzīga visos laikos. Tikai Latgalē pēdējā gada laikā būvniecībā nodarbināto skaits pieaudzis par 1000 darbiniekiem.

Ekrānuzņēmums no Neatkarīgās

- Kādas ir būvniecības nozarē nodarbināto atalgojuma tendences?

- Būvniecības nozares darba devēji kopā ar arodbiedrību ir parakstījuši vienošanos par pirmo nozares pašas noteikto minimālo algu, nevis sagaidot minimālo algu, ko nosaka valsts, kas bieži vien neatbilst faktiskajai. Vienošanās paredz, ka gada beigās minimālā alga nozarē būs 780 eiro.

Daudzām Latvijas būvfirmām jau tagad galvenais darba tirgus ir Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija un Islande, kur būvniecības nozarē katru gadu ir milzīga izaugsme. Labas izaugsmes iespējas tur ir arī profesionālo izglītības iestāžu absolventiem. Turpmākajā desmitgadē Zviedrijā un Norvēģijā mājokļu un citu objektu būvniecībā, transporta un cita veida infrastruktūras attīstībā plānots investēt desmitiem un simtiem miljardu eiro.

Daudzas valstis ir nonākušas pie atziņas, ka katrs cilvēks ir resurss, bet neizmantots resurss ir izšķērdēta vērtība. Tādēļ svarīgi ir nodrošināt, lai katrs cilvēks spētu realizēt savas spējas un zināšanas darba tirgū. Tas gan samazina sociālo dempingu darba tirgū, gan arī dod iespēju saņemt savām spējām atbilstošu atalgojumu. Arī daudzās Eiropas valstīs jaunieši izvēlas iegūt profesionālo izglītību, jo tās ieguvējiem ir labs atalgojums un augts prestižs.

- Vai jau mācību laikā jauniešiem ir iespēja labi iepazīt reālo situāciju darba tirgū, darba vidi un nozares specifiku?

- Daugavpils Būvniecības tehnikumā regulāri notiek Karjeras nedēļas pasākumi, kuros izglītojamajiem ir iespēja tikties ar tehnikumā apgūstamo profesiju profesionāļiem, dažādu uzņēmumu pārstāvjiem, dzirdēt dažādu cilvēku karjeras izaugsmes stāstus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Studējošajiem ir iespēja tikties arī ar jaunajiem speciālistiem, kuri ir nodibinājuši savus uzņēmumus, un uzklausīt viņu stāstus par to, kā viņi nonākuši līdz atziņai, ka ir jādibina savs uzņēmums, nevis jāstrādā kāda labā, par dažādām grūtībām sava uzņēmuma izveidē un vadīšanā, par izaicinājumiem un to, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā tiek organizēts arī Uzņēmēju vakanču gadatirgus, kurā audzēkņiem ir lieliska iespēja klātienē uzklausīt darba devēju piedāvājumus, uzdot interesējošos jautājumus un ievadīt sarunas par iespējamo turpmāko sadarbību. Vakanču gadatirgū jauniešus uzrunā dažādu uzņēmumu pārstāvji, aicinot darbā jaunos speciālistus.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā notiek arī karjeras diena vispārizglītojošo skolu skolēniem Būvē savu karjeru pats!, kuras gaitā tehnikumā viesojas dažādu vecumu skolēni un iegūst informāciju par profesijām un nozarēm, ar kurām ir saistītas mācības tehnikumā.

Pēc uzņēmēju domām, situācija vietējā darba tirgū patlaban ir sarežģīta, jo atrast labus un kvalitatīvus speciālistus ir grūti, ir problēma ar izglītotiem darbiniekiem darba tirgū, tādēļ Daugavpils Būvniecības tehnikums aicina darba devējus nākt uz mācību iestādi un noskatīt labākos nākamos speciālistus no topošo absolventu vidus.

Publicitātes foto

- Būvniecības tehnikumā iestājas tie, kuriem jau ir interese par šo nozari, taču, manuprāt, ir jādomā arī par tiem, kuriem karjeras izvēle vēl tikai priekšā, lai būvnieku nepietrūktu arī nākotnē.

- Daugavpils Būvniecības tehnikums pagājušajā mācību gadā nāca ar iniciatīvu veidot izglītojošas nodarbības par būvniecību pirmsskolas izglītības iestādēs 5-7 gadus veciem bērniem. Projekts ar nosaukumu Jauno būvnieku skoliņa ieguva Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes atbalstu, un pirmsskolas izglītības iestādes ar prieku uzņēma piedāvājumu.

Jauno būvnieku skoliņas mērķis: iepazīstināt bērnus ar būvniecības nozari, tajā strādājošiem speciālistiem un viņu profesijām, darba drošības pamatiem un praktiskiem jautājumiem par būvniecību, tādā veidā veicinot bērnu interesi par būvniecības profesijām, apzinoties to nozīmi sabiedrības dzīvē.

Arī šogad tiek īstenotas Jauno būvnieku skoliņas nodarbības. No pirmsskolas izglītības iestādēm ir saņemts ļoti liels pieteikumu skaits no dažādiem Latvijas reģioniem, tas nozīmē, ka interese ir liela un projekts var turpināties!

- Ko gan tik mazam bērnam var pastāstīt par būvniecību, turklāt tik interesanti, lai noturētu interesi?

- Skoliņas nodarbības notiek pirmsskolas izglītības iestādē, to vada Daugavpils Būvniecības tehnikuma pedagogi un tehnikuma izglītojamie, kas tādējādi izmēģina sevi arī pedagoģiskajās prasmēs. Izbraukuma nodarbības laikā bērni iepazīstas ar būvniecības nozari no vairākiem skatu punktiem, piedalās diskusijā, kā arī izpilda divus praktiskos uzdevumus, iedzīvojoties arhitekta projektētāja un būvnieka lomā. Nodarbību laikā kopīgi tiek izspēlēts mājas būvniecības plāns - sākot ar ideju par mājas celtniecību, tās projekta veidošanu un izstrādi, būvniecību, iekšdarbu veikšanu un inženierkomunikāciju ierīkošanu, kā arī interjera izveidi.

Jauno būvnieku skoliņas nodarbības bērniem paplašina interesi par būvniecības nozari, papildina viņu zināšanas par dažādajām nozares profesijām, par būvniecības tehniku un instrumentiem, kā arī māca to, kā dažādas profesijas ir saistītas savā starpā, un to, ka kopīga projekta veidošanai ļoti svarīga ir spēja sadarboties un strādāt komandā.

Šogad šajā projektā paredzēts turpinājums ar jaunām profesijām. Nodarbību laikā bērni varēs iepazīt arī autodiagnostiķa, ceļu būvnieka un citām profesijām.

- Līdz ar finansējuma pieejamību pieaugušo izglītībai daudziem ir iespēja ne tikai tālākizglītoties, bet apgūt pavisam jaunas profesijas. Ko var piedāvāt DBT?

- Kopš pagājušā gada Daugavpils Būvniecības tehnikums ir iesaistījies Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide īstenošanā. Šajā laikā astoņās dažādās izglītības grupās mācību iestādi ir absolvējuši teju simt izglītojamo.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam. Projekta mērķa grupa ir strādājošie vecumā no 25 gadiem un vecāki. ES un valsts sedz apmācāmajiem 90% no mācību kopējās maksas. Pēc mācību kursa apgūšanas profesionālās tālākizglītības programmas absolventiem tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība. Par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu absolventiem tiek izsniegta profesionālās pilnveides izglītības apliecība.

Starp projektā pieejamajiem mācību veidiem ir arī neformālās izglītības programma. Par neformālās izglītības programmas absolvēšanu tiek izsniegta apliecība par attiecīgas neformālās izglītības programmas un noteikto stundu apjoma apguvi.

Daugavpils Būvniecības tehnikums aicina jauniešus pēc pamatizglītības, vidējās izglītības, pieaugušos, strādājošos un bezdarbniekus apgūt konkurētspējīgu un darba tirgū pieprasītu profesiju.